Πρόγραμμα για την Εφηβική Υγεία


Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάστασης (ΚΕΚ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου ΑΘηνών (ΕΚΠΑ) παρέχει για πρώτη φορά τη δυνατότητα παρακολούθησης του Προγράμματος Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-learning σε συνεργασία με τη Μονάδα Εφηβικής Υγείας (ΜΕΥ) της Β' Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων "Π. & Α. Κυριακού", στο εκπαιδευτικό αντικείμενο Εφηβική Υγεία - Ψυχολογία και Συμπεριφορά του Εφήβου.

Το πρόγραμμα με τρίμηνη διάρκεια, βασιζόμενο στις Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων, απευθύνεται στις περισσότερες ιατρικές ειδικότητες, όπως επίσης και σε νοσηλευτές, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, διαιτολόγους, γυμναστές, εκπαιδευτικούς μέσης εκπαίδευσης κ.λπ. Μετά την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων θα χορηγηθεί Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης από το Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 13/05/2011
Έναρξη μαθημάτων: 16/05/2011 

Για πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων μπορείτε να απευθυνθείτε στην ιστοσελίδαhttp://elearn.elke.uoa.gr, ή στη Γραμματεία των προγραμμάτων στο τηλ. 210-3689354, 210-3689381 ή στο e-mail:elearn-secretariat@elke.uoa.gr


15-04-2012