E-learning
Διαδραστικές Τεχνολογίες: Ασφαλής χρήση για Παιδιά και Εφήβους
05-02-2015

Το Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), παρέχει για πρώτη φορά τη δυνατότητα παρακολούθησης του Προγράμματος Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (e-learning) με τη χρήση Καινοτόμων Μεθόδων, στo εκπαιδευτικό αντικείμενο:

«Διαδραστικές Τεχνολογίες: Ασφαλής Χρήση για Παιδιά και Εφήβους»

Αποτελεί κοινή παραδοχή ότι οι διαδραστικές τεχνολογίες, όπως το Διαδίκτυο και το κινητό τηλέφωνο, αποτελούν καταπληκτικά χρηστικά εργαλεία επικοινωνίας, μάθησης, δημιουργίας, διασκέδασης και εργασίας. Προσφέρουν απεριόριστες δυνατότητες επιμόρφωσης, ψυχαγωγίας, κοινωνικών ευκαιριών και έναν αστείρευτο πλούτο πληροφοριών. Όπως όμως και στο φυσικό κόσμο, έτσι και στο διαδικτυακό, μπορεί να προκύψουν δυσκολίες και κίνδυνοι, ενώ η υπερβολή στη χρήση σκιάζει τα σημαντικά οφέλη και οδηγεί σε ψυχο-κοινωνική δυσλειτουργία.

Η έκθεση σε διαδικτυακούς κινδύνους αποκτά εύλογα ιδιαίτερη σημασία στα παιδιά και τους εφήβους, αφού πρόκειται για άτομα που δεν έχουν ολοκληρώσει την ψυχοκοινωνική τους ανάπτυξη και δεν έχουν την κριτική σκέψη και εμπειρία να διαχειριστούν θέματα, όπως η δημοσίευση προσωπικών δεδομένων, η έκθεση σε ακατάλληλο περιεχόμενο (ρατσιστικό, βίαιο, πορνογραφικό κ.λπ), η ηλεκτρονική παρενόχληση, η συνάντηση στον πραγματικό κόσμο με αγνώστους και τέλος, η κατάχρηση του διαδικτυακού μέσου. Οι επιπτώσεις μπορεί να είναι ποικίλες και αφορούν τόσο τη σωματική, όσο και την ψυχοκοινωνική υγεία των νέων.

Τα παιδιά και οι έφηβοι χρειάζονται οδηγίες χρήσης και την υποστήριξη από το οικογενειακό και σχολικό τους περιβάλλον, προκειμένου να πλοηγούνται με ασφάλεια και να έχουν το μέγιστο όφελος μέσα από την ενασχόλησή τους με το διαδίκτυο. Η πολιτεία, τα Μ.Μ.Ε. και η επιστημονική κοινότητα καλούνται να παίξουν το δικό τους σημαντικό ρόλο, ώστε να δημιουργηθεί ένα προστατευτικό πλαίσιο χρήσης του διαδικτυακού χώρου από τους νέους της χώρας μας.

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να δώσει σημαντικές πληροφορίες γύρω από τα νέα ζητήματα που προκύπτουν σε σχέση με τις σύγχρονες διαδραστικές τεχνολογίες για τα παιδιά και τους εφήβους. Τα μαθήματα Διαδραστικές Τεχνολογίες, Συμπεριφορές Υψηλού Κινδύνου και Νέες Προοπτικές για παιδιά κι εφήβους αποτελούν ένα χρήσιμο οδηγό ενημέρωσης κι επιμόρφωσης που απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας, εκπαιδευτικούς και γονείς σχετικά με τις ποικίλες δυνατότητες των διαδραστικών τεχνολογιών, την πρόληψη πιθανών κινδύνων που ενέχει η υπερβολική χρήση και την προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας του νέου.

Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη του Προγράμματος είναι η Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Υγείας, Μητέρας, Παιδιού της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Τσίτσικα Άρτεμις, η οποία έχει την ευθύνη για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της ακαδημαϊκής διαδικασίας για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Κατά την 3μηνη διάρκεια του Προγράμματος παρέχεται συνεχής εκπαιδευτική υποστήριξη, βασιζόμενη στις Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων, από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, διασφαλίζοντας την αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής μεθοδολογίας, ενώ η επιτυχής παρακολούθηση των μαθημάτων οδηγεί στη χορήγηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης.

Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ, καθώς και απόφοιτοι Λυκείου.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία των προγραμμάτων στα τηλέφωνα:

210.36.89.354 & 210.36.89.381,

Ή μέσω e-mail : elearn-secretariat@elke.uoa.gr


«Εφηβική Ιατρική: Ψυχοκοινωνική Προσέγγιση»
05-06-2014

Το Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), παρέχει για πρώτη φορά τη δυνατότητα παρακολούθησης του Προγράμματος Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (e-learning) με τη χρήση Καινοτόμων Μεθόδων, στo εκπαιδευτικό αντικείμενο:

«Εφηβική Ιατρική: Ψυχοκοινωνική Προσέγγιση»

Διεθνώς, η Εφηβική Υγεία αποτελεί έναν εξελισσόμενο ιατρικό τομέα. Δυστυχώς, στην Ελλάδα το γνωστικό αυτό αντικείμενο βρίσκεται σε εμβρυικό στάδιο και οι εργαζόμενοι στο χώρο της Υγείας δεν διαθέτουν τα απαραίτητα εφόδια και τις γνώσεις για την επαρκή φροντίδα των εφήβων ασθενών. Στη χώρα μας δεν υπάρχουν αρκετές δομές για την εφηβική ηλικία, με αποτέλεσμα οι έφηβοι να παραμελούνται και να εκτίθενται σε κινδύνους.

Επιπλέον, η καταγραφή και μελέτη των προβλημάτων της ηλικίας αυτής είναι ανεπαρκής, ενώ η εκπαίδευση των ιατρών για την φροντίδα των εφήβων και την ενημέρωση των οικογενειών τους είναι σαφώς ελλιπής. Με την υγεία των εφήβων έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι οι περισσότερες ιατρικές ειδικότητες, όπως επίσης και οι νοσηλευτές, οι ψυχολόγοι, οι κοινωνικοί λειτουργοί, οι διαιτολόγοι, οι γυμναστές, οι εκπαιδευτικοί μέσης εκπαίδευσης κ.α. Σε αυτές τις ομάδες στοχεύει άμεσα το συγκεκριμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή υψηλού επιπέδου επιμόρφωσης και κατάρτισης σε επαγγελματίες της Υγείας, της Εκπαίδευσης και άλλους επαγγελματίες οι οποίοι πλαισιώνουν τους εφήβους στη μεταβατική αυτή ηλικιακή φάση με σκοπό την προαγωγή της γνώσης και την παροχή κατάλληλων θεωρητικών εφοδίων στους νέους επιστήμονες προς δραστηριοποίηση στο πλαίσιο αναφορικά με θέματα που αφορούν την ψυχική και σεξουαλική υγεία καθώς και την ανάπτυξη της Εφηβικής Ιατρικής στη χώρα μας και της βελτίωσης της υγείας και της ποιότητας ζωής των νέων.

Οι εκπαιδευόμενοι του προγράμματος, μετά την ολοκλήρωση των σπουδών και την επιτυχή τους εξέταση, θα είναι σε θέση:

  • Να έχουν θεωρητικές γνώσεις γύρω από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και τις ιδιαιτερότητες της εφηβικής ηλικίας.
  • Να προσεγγίζουν επιστημονικά και ολιστικά τον έφηβο/η (σχολείο, οικογένεια, υγεία) και να προσφέρουν ουσιαστική υποστήριξη στη μεταβατική αυτή περίοδο της ζωής του.
  • Να συμβάλλουν στην ενημέρωση και στήριξη της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας και της οικογένειας με στόχο την πρόληψη νοσογόνων καταστάσεων.
  • Να έχουν πλήρεις και ολοκληρωμένες γνώσεις σχετικά με τις ψυχικές διαταραχές, προκειμένου να οδηγούνται στη σωστή διάγνωση και την επιλογή της κατάλληλης θεραπείας.
  • Να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη, έγκυρη, επιστημονική κατάρτιση στον τομέα της Σεξουαλικότητας.
  • Να διαθέτουν τις γνώσεις που καθοδηγούν παιδιά και εφήβους σε θέματα σεξουαλικής υγείας με γλώσσα ανάλογη της ηλικίας τους.
  • Να διαθέτουν γνώσεις, ικανότητες και υλικό τόσο για ερευνητική επισκόπηση και διαμόρφωση θεωρητικού πλαισίου στο σχεδιασμό επιστημονικού έργου όσο και για αξιοποίηση των αποτελεσμάτων επιστημονικών μελετών.

Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη του Προγράμματος είναι η Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Υγείας, Μητέρας, Παιδιού της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Τσίτσικα Άρτεμις, η οποία έχει την ευθύνη για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της ακαδημαϊκής διαδικασίας για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.


Κατά την πεντάμηνη διάρκεια του Προγράμματος παρέχεται συνεχής εκπαιδευτική υποστήριξη, βασιζόμενη στις Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων, από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, διασφαλίζοντας την αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής μεθοδολογίας, ενώ η επιτυχής παρακολούθηση των μαθημάτων οδηγεί στη χορήγηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης.

Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ, καθώς και απόφοιτοι Λυκείου με σχετική εμπειρία.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 23/5/2014

Έναρξη Μαθημάτων: 26/5/2014

Για την υποβολή της αίτησής σας θα πρέπει να επισκεφθείτε το link http://elearn.elke.uoa.gr/apply και να επιλέξετε από τους τίτλους προγραμμάτων το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Επίσης, για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία των προγραμμάτων στα τηλέφωνα:
210.36.89.354 & 210.36.89.381
και στο e-mail
elearn-secretariat@elke.uoa.gr