Συνεργείες - Συνεργασίες
ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
08-03-2016

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και της Μονάδας Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ.), B' Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων "Π. & Α. Κυριακού" για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών και δράσεων με στόχο την πρόληψη και την αντιμετώπιση του εκφοβισμού και της βίας μεταξύ των μαθητών στο σχολείο.Συνεργασία με τον ΜΚΟ σωματείο "Μαζί για την εφηβική υγεία"
23-09-2014

1. Κλινικές Δράσεις

Το Σωματείο «Μαζί για την Εφηβική Υγεία»,υποστηρίζει την κλινική δραστηριότητατου Νοσοκομείου Π. & Α. Κυριακού, παρέχοντας υπηρεσίες υγείας σε παιδιά και εφήβους μέσα από συνέργειες. Πιο συγκεκριμένα,το Σωματείο «Μαζί για την Εφηβική Υγεία»,συνεργάζεται με τη Μονάδα Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ), της Β’ Παιδιατρικής Κλινικής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ηοποία αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές και καινοτόμες μονάδες υγείας σε Εθνικό επίπεδο. Μέσα από την κλινική δραστηριότητα, το Σωματείο κατευθύνει τις ανάγκες των νέων ηλικίας 10-19 ετών. Μέχρι σήμερα, περισσότερες από 30.000 επισκέψεις έχουν πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του μοντέλου αυτού. Πιο συγκεκριμένα, η συνέργεια αυτή πραγματοποιείται μέσα από ένα μοντέλο το οποίο εφαρμόζεται σε διαφορετικάεπίπεδα, και είναι σχεδιασμένο σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.) , για τις φιλικές προς νέους υπηρεσίες. Περίπου 600 επισκέψεις την εβδομάδα πραγματοποιούνται στη Μ.Ε.Υ. ,με οργανική ή ψυχοκοινωνική αιτιολογία. Παρέχονται επίσης καισυμβουλευτικές υπηρεσίες καθώς προληπτικές παρεμβάσεις (π.χ. εμβολιασμοί, εκπαίδευση σχετιζόμενη με την σεξουαλική συμπεριφορά, ορθή χρήση του διαδικτύου, κλπ.). Τα τελευταία χρόνια, λόγω της κοινωνικοοικονομικής κρίσης, έχειπαρατηρηθεί μία σημαντικά αυξημένη ζήτηση τωνυπηρεσιών υγείας σχετιζόμενων με τον τομέα τηςψυχοπαθολογίας,καθώς καικαταγεγραμμένη αύξηση των ψυχοκοινωνικών δυσκολιών. Εφαρμόζοντας μία «ολιστική» προσέγγιση του μοντέλου αυτού, κάθε περιστατικό, ανεξαρτήτως του αρχικού αιτήματος, εξετάζεται για σοβαρά σωματικά και ψυχοκοινωνικά συμπτώματα.

2. Εκπαιδευτικές Επισκέψεις σε Σχολεία.

Σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας (Ιούνιος 2010), η ομάδα η οποία απαρτίζει το Σωματείο (Ψυχολόγοι, ιατροί, εκπρόσωποι νέων), πραγματοποιεί επισκέψεις σε περίπου 300 σχολεία ετησίως,σε όλη την Ελλάδα. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε φοιτητές, γονείς και εκπαιδευτικούς, και πραγματοποιείται μέσω διαδραστικών μοντέλων προσέγγισης, καθώς και μέσω εξειδικευμένου υλικού, το οποίο αντικατοπτρίζει διάφορα ζητήματα υγείας των εφήβων, όπως διατροφή, σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, ασφάλεια διαδικτύου, σχολικός εκφοβισμός, εμβολιασμοί, διατροφικές διαταραχές, χρήση και κατάχρηση ουσιών, κλπ. Το εκπαιδευτικό υλικό έχειπάρει έγκριση από τις επίσημες Εθνικές εκπαιδευτικές υπηρεσίες, και είναι φιλικό προς τους εφήβους, με περιεχόμενο κόμικς, διαδραστικών σεναρίων και διαλόγων.

3. Θετικές Δράσεις απευθυνόμενες σε νέους μέσω χρήσης διαδικτυακών εργαλείων.

Αυτή η πρωτοβουλία έχει χορηγηθεί από την εταιρία τηλεπικοινωνιώνΟΤΕ, COSMOTE. Το πρόγραμμα αυτό πραγματοποιείται στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών του ΟΤΕ, στην Κηφισιά, και απευθύνεται σε όλες τις πρωτοβάθμιες εκπαιδευτικές κλίμακες, καθώς και στις πρώτες τάξεις της δευτεροβάθμιας εκπαιδευτικής κλίμακας. Παρέχει μία διαδραστική θεωρητική και διαδικτυακή πρακτική εφαρμογή, επικεντρωμένη στις θετικά κείμενες διαδικτυακές δραστηριότητες.

4. Γραμμή Βοηθείας

Η γραμμή βοηθείας «ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ-800 11 800 15», η οποία υποστηρίζεται από το πρόγραμμα ασφάλειας διαδικτύου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,παρέχει δωρεάν τηλεφωνική, διαδικτυακή και μέσω της εφαρμογήςskype, πληροφόρηση, καθώς επίσης και συμβουλευτική νέων, γονέων και εκπαιδευτικών. Περισσότερα από 50,000 αιτήματα έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία 2 χρόνια και μερικά από αυτά έχουν παραπεμφθεί στη Μ.Ε.Υ. , παρέχοντας τις κατ ιδίαν συμβουλευτικές υπηρεσίες. Η Γραμμή Βοηθείας έχει διαδοθεί στο ευρύ κοινό μέσω του διαφημιστικού spot, το οποίο σχεδιάστηκε από την ομάδα νέων του Σωματείου και στο οποίο υπήρξε εθελοντική συμμετοχή (τόσο στην επιλογή του σεναρίου, όσο και στην υποκριτική ομάδα του spot, κλπ). Ένας πολύ γνωστός ηθοποιός στην Ελλάδα, υποστήριξε εθελοντικά αυτή την προωθητική δράση (http://www.youtube.com/watch?v=ri-.JSqvbTxo).

5. Εκπαιδευτική προσέγγιση «Μαθητές εκπαιδεύουν μαθητές»

Διάσημοι νέοι οι οποίοι συμμετέχουν σε σχολικά συμβούλια, εκπαιδεύονται με στόχο την παροχή πληροφόρησης και θετικής επιρροής σε συνομηλίκουςτους μέσω διαδραστικών και φιλικών προς τους νέους πρωτοβουλιών. Ποιοτικά δεδομένα παρέχουν την αποδοχή ενός πολύ καλού υποστηρικτικού πλαισίου του Σωματείου για περαιτέρω ανάπτυξη, σε συνεργασία με το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μέχρι σήμερα, περίπου 250 έφηβοι έχουν εκπαιδευτεί και τρέχουν το εν λόγω πρόγραμμα.

6. Οι Συνεργάτες του Σωματείου παρέχουν υλικό σχετιζόμενο με τα ζητήματα που απασχολούν τους εφήβους -(βιβλία για προνηπιακή ηλικία, βιβλία που απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς, εγχειρίδια για παιδιά Δημοτικά και Λυκείου, εκπαιδευτικό υλικό μέσω διαδικτύου απευθυνόμενο σε εκπαιδευτικούς και νέους)- και όλο το υλικό μπορεί να μεταφραστεί εάν αυτό ζητηθεί.

7. Σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη (Η.Ε.), το Σωματείο προσφέρει την Υποτροφία «ORIGAMICRANE’, υποστηρίζοντας 2 νεαρούς ενήλικες ανά έτος, με σκοπό την συμμετοχή τους στην επίλυση διενέξεων των Η.Ε. και προαγωγή ειρηνευτικών διαδικασιών, στη Γενεύη, για τουλάχιστον ένα μήνα, κατά τη διάρκεια της Άνοιξης. Οι συμμετέχοντες νέοι,μετά τη λήξη του προγράμματος, οφείλουν να σχεδιάσουν ένα επικοινωνιακό εκπαιδευτικό(γνωστικό) εργαλείο με απώτερο σκοπό την εφαρμογή του στο κοινό και ιδιαίτερα σε ομάδες νέων.

8. Το Σωματείο υποστηρίζει την οργάνωση του ετήσιου Εντατικού Σεμιναρίου «StateoftheArtAdolescentMedicineCourse”, το οποίο διοργανώνεται από την Μονάδα Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ.), κάθε Άνοιξη. Το Συνέδριο αυτό, ανταποκρίνεται στις εκπαιδευτικές ανάγκες των επαγγελματιών υγείας και εκπαιδευτικών, καθώς επίσης υπάρχει και η ενεργή συμμετοχή νέων και γονέων. Πραγματοποιείται πρόσκληση διεθνούς φήμης καλεσμένωνστον τομέα της Υγείας και το Συνέδριο έχει εδραιωθεί σημαντικά στα πεπραγμένα του τομέα της Υγείας στη χώρα μας.

9. Τα τελευταία χρόνια, καθώς η κοινωνικοοικονομική κατάσταση στην Ελλάδα, αποτελεί σημείο ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, το Σωματείο παρέχει δωρεάν υπηρεσίες καθώς και υπηρεσίεςεξέτασης μέσα από μία ομάδα δράσης που εφαρμόζει πολλές υπηρεσίες, σε ανασφάλιστα άτομα, καθώς και σε άτομα που ζουν κάτω από το χαμηλότερο επίπεδο φτώχειας.

10. Δύναμη Νεότητας: μία ομάδα νέων η οποία υποστηρίζει νέους συνομήλικους οι οποίοι έρχονται αντιμέτωποι μεοργανικές, σωματικές ή ψυχοκοινωνικές δυσκολίες . Οι δραστηριότητες και οι εθελοντικές δράσεις, πραγματοποιούνται ως ένα εργαλείο για την συγκεκριμένη πρωτοβουλία.