Εκπαίδευση
Άλκης & Κλαίρη
06-10-2014

Ο Άλκης & η Κλαίρη αποτελούν δύο ήρωες σε ηλικία των τελευταίων τάξεων του Δημοτικού σχολείου, οι οποίοι μέσα από τη ζωή, τις εμπειρίες και τις σχέσεις τους δίνουν εύληπτα, διασκεδαστικά, αλλά και αποτελεσματικά πληροφορίες στα παιδιά της ηλικίας αυτής για βασικά θέματα, όπως:

  • η διατροφή
  • η ασφάλεια στο διαδίκτυο
  • ο εκφοβισμός και η διαχείρισή του
  • δικαιώματα παιδιού και εφήβου
  • η σεξουαλική αγωγή
  • οι εμβολιασμοί 
  • το περιβάλλον κλπ.

Συγκεκριμένα, για τη δράση πραγματοποιούνται :

Διαδραστική συζήτηση με τη χρήση του εργαλείου ‘Άλκης & Κλαίρη’ από ομάδα εκπαιδευμένων νέων (Youth power-μοντέλο peer to peer). Συζητώνται καταστάσεις των καρτών «Εσύ τι θα έκανες», λύνονται κουϊζ, σταυρόλεξα και άλλου τύπου ψυχαγωγικές ασκήσεις. Το ότι η ενημέρωση-εκπαίδευση πραγματοποιείται από νέους (~18 ετών) είναι εξαιρετικά αποδοτικό για τα παιδιά, καταργεί τις αποστάσεις, διευκολύνει τα κανάλια επικοινωνίας και έκφρασης και δημιουργεί κλίμα εμπιστοσύνης και οικειότητας. Παράλληλα υπάρχει σημαντική γνώση, άνεση και παιδεία σχετικά με τον τρόπο ζωής των νέων και τις σύγχρονες προκλήσεις.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τη Μονάδα Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ.) της Β΄ Παιδιατρικής Κλινικής του Παν/μίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Παν. & Αγλ. Κυριακού» σε σχολεία της Αττικής (παιδιά τελευταίων τάξεων του Δημοτικού).

Το υλικό επίσης δίνεται κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων για τη σχετική θεματολογία, σε συνεργασία με Συλλόγους Γονέων ή με Επιστημονικούς Φορείς. Θα υπάρξει επίσης διαδικτυακό υλικό.

Περιεχόμενα και σύντομη περιγραφή του εργαλείου:

«Ο Άλκης & η Κλαίρη»

Ένα εργαλείο για την εκμάθηση για τα παιδιά του Δημοτικού

Περιλαμβάνει :

1. Βιβλιάριο δραστηριοτήτων, παιχνιδιών και διαδραστικής μάθησης

2. Οδηγίες για τους γονείς

3. Κάρτες με περιπτώσεις προς συζήτηση: «Εσύ τι θα έκανες;»

4. Σελιδοδείκτες, αυτοκόλλητα και άλλα αναμνηστικά με τους ήρωες και τους φίλους τους

5. Χρήσιμα τηλέφωνα


Επισκέψεις στα σχολεία
10-06-2014

Εκπαίδευση σε θέματα ασφάλειας των νέων στο διαδίκτυο :

1. Επισκέψεις σε σχολεία σε Αττική και λοιπή χώρα (περισσότερα από 80 σχολεία κατά το έτος 2013)

2. Ενημερώσεις σε εκδηλώσεις Συλλόγων Γονέων

3. Δημιουργία και εκτύπωση εκπαιδευτικού υλικού (φυλλάδια για την ασφάλεια του διαδικτύου, τις συμπεριφορές εξάρτησης, βιβλία σχετικά με το θέμα, σελιδοδείκτες, κάρτες υποθετικών καταστάσεων « Άλκης και Κλαίρη », εγχειρίδια κ.λπ.)..

4. Τα φυλλάδια και το υλικό «Άλκης και Κλαίρη» που χρησιμοποιούνται στα σχολεία φέρουν τα λογότυπα του χορηγού και είναι φιλικά προς τους εφήβους, με σχέδια, κόμικς, διαλόγους, παραδείγματα κ.λπ. Διανέμονται επίσης στις εκδηλώσεις μας καθώς και στα σχολεία μετά από έγκριση του Υπουργείου Παιδείας.