Η Μονάδα Εφηβική Υγείας (Μ.Ε.Υ.), Β΄ Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Παν. & Αγλ. Κυριακού» λειτουργεί από τον Νοέμβριο του 2006, με απόφαση ΔΣ 295/10.11.06, υπό τη Διεύθυνση των Καθηγητών: Α. Κωνσταντόπουλου, Δ. Καφετζή, Χ. Μπακούλα και Μ.Τσολιά, και ιδρυτική υπεύθυνο την Αν. Καθηγήτρια Παιδιατρικής - Εφηβικής Ιατρικής Άρτεμις Τσίτσικα. Δέχεται αιτήματα εφήβων 11-18 ετών και των οικογενειών τους, και παρέχει υπηρεσίες που καλύπτουν όλο το φάσμα των αναγκών της ηλικίας τους. Έχει εγκριθεί ως η πρώτη «φιλική για εφήβους» - youth friendly υπηρεσία στη χώρα σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.) και εφαρμογή εξειδικευμένων υπηρεσιών Κοινωνικής/Συναισθηματικής Ενδυνάμωσης - ανεξαρτήτως αρχικού αιτήματος.

Ενδεικτικά, πραγματοποιούνται περί τις 250 κλινικές επισκέψεις μηνιαίως και λειτουργεί καθημερινά, πρωινές, αλλά και απογευματινές ώρες για την καλύτερη εξυπηρέτηση των εφήβων που ακολουθούν σχολικό πρόγραμμα. Προσέρχονται επίσης πολυάριθμες επείγουσες -χωρίς προγραμματισμό- ιατρικές παραπομπές ή επισκέψεις, ιδιαίτερης σημασίας για την ηλικία αυτή.

Η ΜΕΥ ασχολείται ολιστικά με την υγεία των εφήβων και καλύπτει όλα τα αιτήματα του συγκεκριμένου ηλικιακού φάσματος σύμφωνα με τον Π.Ο.Υ. Βασικές αιτίες προσέλευσης είναι: θέματα ανάπτυξης και ενήβωσης, διαταραχές πρόσληψης τροφής, παχυσαρκία, ενδοκρινολογικά, γυναικολογικά και ανδρολογικά θέματα, σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα, σχολική φοβία – διακοπή φοίτησης, ψυχοκοινωνική δυσλειτουργία, μαθησιακές δυσκολίες-ΔΕΠ-Υ, καταθλιπτικό συναίσθημα, άγχος, αυτοκτονική συμπεριφορά, παραβατικότητα, συμπεριφορές διαδικτυακής εξάρτησης, εκφοβισμός κ.α.. Προσέρχονται επίσης έφηβοι για συμβουλευτική, πρόληψη και εμβολιασμό, ενώ οι έφηβοι με χρόνια νοσήματα παρακολουθούνται διεπιστημονικά και σε συνεργασία με την βασική ομάδα θεραπόντων. Σε περίπτωση ανάγκης νοσηλείας, γίνεται εισαγωγή στην Β΄ Παιδιατρική Κλινική και αντιμετώπιση ή/ και παραπομπή (εάν χρειαστεί) σε ειδικές μονάδες νοσηλείαςτκ.

Από τον 2/2013 η Μ.Ε.Υ. λειτουργεί και ως Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο του Υπουργείου Υγείας (Υ5α/Γ.Π./14310) πιστοποιημένο για την διάγνωση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και τη χορήγηση γνωμάτευσεων για σχολική χρήση. Το Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο της αξιολογεί παιδιά και εφήβους από 11 έως 18 ετών.

Το Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο της Μ.Ε.Υ. ανέδειξε τα θέματα διαδικτυακής εξάρτησης στη χώρα μας και ηγείται της σχετικής έρευνας σε παγκόσμιο επίπεδο, και επιπλέον :
- Έχει άμεση συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και συμμετέχει σε εκδηλώσεις ενημέρωσης εκπαιδευτικών, γονέων και μαθητών
- Παράγει υλικά ενημέρωσης και ενδυνάμωσης των μαθητών
- Υλοποιεί Μνημόνιο Συνεργασίας με το Υπουργείο Παιδείας για τη φυσική και διαδικτυακή βία (Ιούνιος 2010 και επικαιροποίηση Μάρτιος 2016)
- Υλοποιεί 6 (έξι) εκπαιδευτικά προγράμματα στα σχολεία με σχετική έγκριση
- Μνημόνιο Συνεργασίας με Υπουργεία Υγείας και Δικαιοσύνης για τους προπαραβατικούς ανηλίκους (Φεβρουάριος 2019) με επέκταση των δράσεων το 2020
- Λειτουργεί τη Γραμμή «ΜΕΥποστηρίζω» μέσω της οποίας παρέχεται βοήθεια σε παιδιά, γονείς, εκπαιδευτικούς και ειδικούς σε θέματα ψυχοκοινωνικής λειτουργικότητας και με έμφαση στην πανδημία την περίοδο αυτή
- Εκπονεί τριάντα (30) ερευνητικές εργασίες κατά μέσο όρο/έτος και συμμετέχει στον διεθνή επιστημονικό διάλογο
- Έχει εκπονήσει ήδη δέκα (10) ερευνητικές εργασίες σχετικά με την πανδημία Covid-19 και τις επιπτώσεις της σε παιδιά και εφήβους
- Υλοποίηση της Ακαδημίας Γονέων «Από το Α έως το Ω : μια Ακαδημία για Γονείς», χωρίς οικονομική επιβάρυνση, μηνιαίως για την ενημέρωση – καθοδήγηση των γονιών σε όλη την επικράτεια σχετικά με θέματα υγείας και συμπεριφοράς παιδιών και εφήβων
- Συνεργάζεται με φορείς της χώρας (ΕΠΙΨΥ, ΕΔΔΥΠΠΥ, ΟΚΑΝΑ, κ.α.) , καθώς και με διεθνείς οργανώσεις (Εnacso, European Schoolnet, Diana Award, International Association for Adolescent Health, World Health Organization), προκειμένου να εκπονηθούν από κοινού προγράμματα (Enable, Comenius Regio, Hackathon , Selma κ.α.).
- Εκπαιδεύει προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, ειδικευόμενους και εκπαιδευόμενους ειδικούς σε θέματα Εφηβικής Υγείας/Ιατρικής
- Υλοποιεί την πρακτική άσκηση του ΠΜΣ «Στρατηγικές Αναπτυξιακής και Εφηβικής Υγείας» της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ