11η Εκδήλωση Ψηφιακής Παιδείας & Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης για την ορθή χρήση τεχνολογιών από τα παιδιά & τους εφήβους "Το ταξίδι του Αριάδνη συνεχίζεται..."


Αθήνα, Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2021 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πανεπιστημίου Αθηνών "Το ταξίδι του Αριάδνη συνεχίζεται..." Αθήνα, Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2021 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών


Έγγραφα

Ariadni-11.pdf


15-01-2021