Ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη


Σε παγκόσμιο επίπεδο, μεγαλύτερη θνητότητα (60/100 000 γυναίκες) από σχετικά με την έκτρωση αίτια παρατηρούνται στις χώρες στις οποίες η έκτρωση θεωρείται παράνομη πράξη, ενώ αντίθετα σε χώρες όπου νομιμοποιείται η έκτρωση, όπως οι ΗΠΑ και η Κούβα η αντίστοιχη θνητότητα κυμαίνεται από 0.6 έως 1.0 ανά 100 000 γυναίκες. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Νοτίου Αφρικής, όπου παρατηρήθηκε κατά 90% μείωση στην μητρική θνητότητα σε νεαρές ηλικίες μετά την νομιμοποίηση της πρακτικής της έκτρωσης στην χώρα αυτή.


Άρτεμις Κ. Τσίτσικα


Έγγραφα

anepithumiti-egkumosuni.docx


08-06-2014