Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με το Υπουργείο Παιδείας


Μνημόνιο για την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου από μαθητές υπέγραψε το Υπ. Παιδείας με τη μονάδα Εφηβικής Υγείας της Β' Πανεπιστημιακής Παιδιατρικής κλινικής του Νοσοκομείου Παίδων.


Βιντεο


07-06-2010