Μαθαίνεται η ζωή; Η εκπαιδευτική τάση του «life coaching»


Μαθαίνεται η ζωή; Η εκπαιδευτική τάση του «life coaching». Όλα αρχίζουν με το παράδειγμα - στο σπίτι, στο σχολείο και αλλού... Τα πρότυπα αγρυπνούν, «δουλεύουν» υποσυνείδητα και εγείρουν άγνωστους μηχανισμούς μίμησης. Οι ενήλικοι εμπνέουν και μπορούν να ασκούν γοητεία - έχουν πραγματική δύναμη κινητοποιώντας καθοριστικές συμπεριφορές, σε ελάχιστο χρόνο.

Είναι μαγικό και καθαρτικό να επιλέξει ένα παιδί να εμπιστευτεί, να τιμήσει με απλό και ξεκάθαρο τρόπο και να επιδιώξει ένα μοτίβο που φαίνεται να πείθει και να ωφελεί... Αυτό είναι και το κίνητρό μας για να ξορκίσουμε το παρελθόν και να αμφισβητήσουμε δικούς μας κανόνες και κρίσεις...

Δείτε ολόκληρο το δημοσίευμα που επισυνάπτεται


Έγγραφα

lifecoaching.pdf


17-05-2016