ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ/ ΠΜΣ "ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ"


Ανακοινώνεται ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων για το 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Στρατηγικές Αναπτυξιακής και  Εφηβικής Υγείας» παρατείνεται μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2018.


30-08-2018