ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΒΙΚΗ ΥΓΕΙΑ Π.Ο.Υ. (AA-HA!) PROJECT


Εφαρμογή διεθνών προδιαγραφών για ποιοτικές υπηρεσίες εφηβικής υγείας Νέοι : η ισχυρότερη πηγή ανάπτυξης των κοινωνιών

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.) απευθύνει πρόσκληση σε όλες τις χώρες που αναπτύσσουν ποιοτικές υπηρεσίες εφηβικής υγείας να συμμετέχουν στην πιλοτική εφαρμογή της πλατφόρμας e-versionτων Διεθνών Προδιαγραφών για τις Ποιοτικές Υπηρεσίες Εφηβικής Υγείας (GlobalStandardsforqualityhealthcareservicesforadolescents).

Μπορούν να συμμετέχουν επαγγελματίες υγείας, μέλη της τοπικής αυτοδιοίκησης και διοίκησης που συμμετέχουν στον σχεδιασμό και εφαρμογή τέτοιων υπηρεσιών, Διευθυντές Κλινικών και επικεφαλής τμημάτων και προγραμμάτων για εφήβους, στελέχη Υπουργείων κλπ.

Οι εθελοντές εγγράφονται στην διεύθυνση

https://signup.aaha.care/

Μετά την εγγραφή τους θα λάβουν κωδικούς για την πιλοτική χρήση της πλατφόρμας, προκειμένου αυτή να τελειοποιηθεί και οι συμμετέχοντες να ελέγξουν και να βελτιώσουν την ποιότητα των παρεχόμενων Υπηρεσιών. Αφού ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, θα χρηματοδοτηθούν 3 χώρες για να εφαρμόσουν τις Διεθνείς Προδιαγραφές το 2018.

Το πρόγραμμα στην Ελλάδα συντονίζεται από την Ελληνική Εταιρεία Εφηβικής Ιατρικής (Ε.Ε.Ε.Ι.) www.youth-med.gr, σε συνεργασία με την Μονάδα Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ.), Β΄Παιδιατρική Κλινική Παν/μίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Π & Α Κυριακού» www.youth-health.gr

Περίοδος εγγραφών : έως Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2018

Παρακαλούμε δηλώστε τη συμμετοχή σας στο δίκτυο του WHOhttps://signup.aaha.care/ και στο info@youth-health.gr για να λαμβάνετε περαιτέρω ενημέρωση.


15-02-2018