«Από το Α έως το Ω» Μια Ακαδημία για Γονείς 2020-2021


Το πρόγραμμα «Από το Α έως το Ω: μία Ακαδημία για γονείς» συνεχίζεται για έκτη (6η) χρονιά. Πρόκειται για δίωρες διαδραστικές συναντήσεις γονέων (μια κάθε μήνα σε συγκεκριμένη ημέρα), με θεματολογία που απασχολεί τους γονείς στη σύγχρονη πραγματικότητα και με τη συμμετοχή πολλών επιστημόνων με εμπειρία και γνώση στο πεδίο τους. Φέτος λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά.
Επισυνάπτεται το πρόγραμμα της πρώτης συνάντησης καθώς και το link για την παρακολούθηση

1η Συνάντηση: https://youtu.be/qkSbh6IjwuY 
2η Συνάντηση: https://youtu.be/1Y5KwhfDmRw 
3η Συνάντηση: https://youtu.be/wlvdUAINRzM 
4η Συνάντηση: https://youtu.be/PKJ2N2lysW8 
5η Συνάντηση: https://youtu.be/m3IQq8OFbQY 
6η Συνάντηση: https://youtu.be/_58-DcmKbsE
7η Συνάντηση: "Διατροφικές ανάγκες και παρεκτροπές στις ημέρες Covid-19" - Τετάρτη 14 Απριλίου 2021


Έγγραφα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΟΝΕΩΝ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 1.pdf


Βιντεο


12-04-2021