ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ


Στις 7 Μαρτίου 2016, υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών και δράσεων με στόχο την πρόληψη και την αντιμετώπιση του εκφοβισμού και της βίας μεταξύ των μαθητών στο σχολείο


Έγγραφα

mnimonio-1.jpg

mnimonio-2.jpg

mnimonio-3.jpg

mnimonio-4.jpg

mnimonio-5.jpg


12-04-2016