2ος Κύκλος επιμορφωτικών σεμιναρίων στην ειδική αγωγή


Η Μονάδα Εφηβικής Υγείας, Β' Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών , με την επιστημονική συνεργασία του ΚΕΑΤ - Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών διοργανώνει τον δεύτερο κύκλο ετήσιων επιμορφωτικών σεμιναρίων στην Ειδική Αγωγή.
Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα για περισσότερες λεπτομέρειες:
http://www.eidikiagogi.gr


15-02-2009