1η Συνάντηση των Ακαδημιών Γονέων στις 13 Οκτωβρίου 2021


Αγαπητές/οι κυρίες/οι,

σας επισυνάπτουμε το πρόγραμμα της 1ης Συνάντησης των Ακαδημιών Γονέων
στις 13 Οκτωβρίου 2021, καθώς και το link για την παρακολούθηση :

https://youtu.be/UXNDYZeKiGM

Επισυνάπτονται επίσης και οι ημερομηνίες των επόμενων συναντήσεων.


Έγγραφα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΟΝΕΩΝ 2020-2021.docx

ΑΚ. ΓΟΝΕΩΝ 2021-2022 - 1η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ.docx


08-10-2021