Επισκέψεις στα σχολεία


Εκπαίδευση σε θέματα ασφάλειας των νέων στο διαδίκτυο :

1. Επισκέψεις σε σχολεία σε Αττική και λοιπή χώρα (περισσότερα από 80 σχολεία κατά το έτος 2013)

2. Ενημερώσεις σε εκδηλώσεις Συλλόγων Γονέων

3. Δημιουργία και εκτύπωση εκπαιδευτικού υλικού (φυλλάδια για την ασφάλεια του διαδικτύου, τις συμπεριφορές εξάρτησης, βιβλία σχετικά με το θέμα, σελιδοδείκτες, κάρτες υποθετικών καταστάσεων « Άλκης και Κλαίρη », εγχειρίδια κ.λπ.)..

4. Τα φυλλάδια και το υλικό «Άλκης και Κλαίρη» που χρησιμοποιούνται στα σχολεία φέρουν τα λογότυπα του χορηγού και είναι φιλικά προς τους εφήβους, με σχέδια, κόμικς, διαλόγους, παραδείγματα κ.λπ. Διανέμονται επίσης στις εκδηλώσεις μας καθώς και στα σχολεία μετά από έγκριση του Υπουργείου Παιδείας.


Έγγραφα

sxoleia.docx


10-06-2014