Τμήμα Διαφυλικών Σχέσεων (ΤΔΣ)


Η Μ.Ε.Υ. απευθύνεται σε εφήβους 11-18 ετών και τις οικογένειές τους με οποιοδήποτε αίτημα. Περισσότεροι από 6.000 έφηβοι έχουν επισκεφθεί τη Μ.Ε.Υ. και έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 30.000 επισκέψεις (600 επισκέψεις μηνιαίως).

Δεδομένου ότι πάνω από 80% των εφήβων ζητούν συμβουλευτική ή/και κατεύθυνση σε θέματαδιαφυλικών σχέσεων-σεξουαλικής αγωγής, η Μ.Ε.Υ. έχει οργανώσει ειδικό τμήμα (Τμήμα Διαφυλικών Σχέσεων-ΤΔΣ), σχετικά με το παραπάνω αίτημα.

Το ΤΔΣ προσφέρει φροντίδα και εξατομικευμένη προσέγγιση – αντιμετώπιση των θεμάτων παιδιών και εφήβων που προσέρχονται στη δομή με βασικά ή συνοδά αιτήματα ανάπτυξης, διαπροσωπικών σχέσεων, ενημέρωσης για τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα (ΣΜΝ), σχετικές συμπεριφορές υψηλού κινδύνου στο διαδίκτυο (πορνογραφικό υλικό, sexting, παρενόχληση, αποπλάνηση), κακοποίηση, σχετική προληπτική αγωγή, εμβολιασμοί κ.λπ.

Το ΤΔΣ αποτελεί βασική υπηρεσία της Μ.Ε.Υ. και απασχολούνται τρία άτομα για την λειτουργία του (παιδίατρος , ψυχολόγοςκαι γραμματειακή υποστήριξη).


19-12-2016