ΑλλάΖω χωρίς τον εκφοβισμό


Το τμήμα «ΑλλάΖω χωρίς τον εκφοβισμό» της Μ.Ε.Υ. προσφέρει φροντίδα και εξατομικευμένη προσέγγιση – αντιμετώπιση των θεμάτων παιδιών και εφήβων που προσέρχονται στη δομή με αιτήματα σχολικού εκφοβισμού, βίας, παρενόχλησης, αποκλεισμού, κακοποίησης κ.α.

Δεδομένου ότι σημαντικός αριθμός εφήβων ζητούν συμβουλευτική ή/και κατεύθυνση σε θέματα διαχείρισης εκφοβισμού και παρενόχλησης, η Μ.Ε.Υ. έχει οργανώσει ειδικό τμήμα «ΑλλάΖω χωρίς τον εκφοβισμό» , σχετικά με το παραπάνω αίτημα.

Το τμήμα «ΑλλάΖω χωρίς τον εκφοβισμό» της Μ.Ε.Υ. προσφέρει φροντίδα και εξατομικευμένη προσέγγιση – αντιμετώπιση των θεμάτων παιδιών και εφήβων που προσέρχονται στη δομή με αιτήματα σχολικού εκφοβισμού, βίας, παρενόχλησης, αποκλεισμού, κακοποίησης κ.α. Προσέρχονται έφηβοι και οικογένειες μετά από παραπομπή από εκπαιδευτικούς (υπάρχει δίκτυο συνεργασίας με όλα τα σχολεία της Ελλάδος μέσω του Υπουργείου Υγείας και Παιδείας - Μνημόνιο Συνεργασίας τον Ιούνιο του 2010 και Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Αριάδνη»), παραπομπή από ειδικούς, την εισαγγελία ανηλίκων, και κυρίως από τη Γραμμή Στήριξης «ΜΕ. Υποστηρίζω», η οποία λειτουργεί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος της Enacso www.enacso.eu Η Γραμμή Στήριξης δέχεται και εξυπηρετεί δωρεάν πάνω από 2.500 κλήσεις/έτος τα τελευταία έτη.

Η Μ.Ε.Υ επίσης έχει δημιουργήσει εκπαιδευτικό υλικό για τα σχολεία σε συνεργασία με τα Υπουργεία Παιδείας & Υγείας (φυλλάδια για τον εκφοβισμό, βιβλία σχετικά με το θέμα, σελιδοδείκτες, κάρτες υποθετικών καταστάσεων « Άλκης και Κλαίρη », εγχειρίδια κ.λπ.)

Ομάδα ειδικών της Μ.Ε.Υ. επισκέπτονται σχολεία σε Αττική και λοιπή χώρα (περισσότερα από 100 σχολεία ανά έτος), καθώς και ενημερώσεις σε εκδηλώσεις Συλλόγων Γονέων.


Έγγραφα

allazo-xoris-ton-ekfobismo.doc


28-08-2015