Παρουσιάσεις- Πρόγραμμα Αριάδνη, Θεσσαλονίκη 18/9/2015


Η 2η Ημερίδα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 18/9/15, με τη συμμετοχή σημαντικών επιστημόνων, οι οποίοι παρουσίασαν τα νεότερα δεδομένα σχετικά με την ασφαλή χρήση του διαδικτύου.09-11-2015