Τι είναι το Αριάδνη;


Το «Αριάδνη» είναι ένα Πρόγραμμα Κατάρτισης Επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας σχετικά με το φαινόμενο του «Εθισμού» των εφήβων στο Διαδίκτυο, καθώς και άλλους κινδύνους

Το «Αριάδνη» είναι ένα Πρόγραμμα Κατάρτισης Επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας σχετικά με το φαινόμενο του «Εθισμού» των εφήβων στο Διαδίκτυο, καθώς και άλλους κινδύνους (αποπλάνηση, επιβλαβές περιεχόμενο, διαδικτυακός εκφοβισμός, παιδοφιλία κλπ) που μπορεί να αντιμετωπίσουν παιδιά και έφηβοι μέσω της ενασχόλησής τους με την τεχνολογία.

Αποτέλεσε Πρόγραμμα Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 – με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο πρόγραμμα εκπαιδεύτηκαν και ευαισθητοποιήθηκαν 1000 (χίλιοι) επιστήμονες υγείας (ιατροί, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, σύμβουλοι ψυχικής υγείας κ.α. ) και εκπαιδευτικοί ανά την Ελλάδα. Η εκπαίδευση έγινε δια ζώσης, εξ’ αποστάσεως μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας (e-learning) και πρακτική άσκηση και είχε διάρκεια 3 μήνες.

Το υλικό εκπαίδευσης συγκεντρώθηκε σε τέσσερα βιβλία:

Το «αριάδνη» είναι ένα πρόγραμμα κατάρτισης επαγγελματιών ψυχικής υγείας σχετικά με το φαινόμενο του «εθισμού» των εφήβων στο διαδίκτυο, καθώς και άλλους κινδύνους

Οι εκπαιδευόμενοι πιστοποιήθηκαν από το ΕΚΠΑ για την συμμετοχή τους.

Το δίκτυο αυτό παραμένει ενεργό και με πρόθεση να συνεχίσει την εκπαίδευση, αλλά και να οργανώσει σχετικές δράσεις σε όλη την Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό υπάρχει επικοινωνία με την Γραμμή Στήριξης της Μονάδας Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ.) «ΜΕ. Υποστηρίζω» 80011 80015, η οποία λειτουργεί καθημερινά από τις 09:00 έως τις 15:00 χωρίς χρέωση και διοργανώνονται τρεις έως τέσσερις ημερίδες συνεχιζόμενης εκπαίδευσης ανά την Ελλάδα, μηνιαία Workshops, βραβεία για δραστηριότητες βέλτιστης πρακτικής (bestpractices) κλπ.

Περισσότερες πληροφορίες για το «Αριάδνη» περιέχονται στην ιστοσελίδα της Μ.Ε.Υ., στο σημείο που αφορά το πρόγραμμα http://youth-health.gr/gia-to-ariadni . Τέλος, αποστέλλονται ενημερωτικά newsletters σχεδόν κάθε δίμηνο.


Έγγραφα

ti-einai-to-ariadni.docx


01-09-2015