Διαδικτυακή αποπλάνηση-Grooming


Η διαδικτυακή αποπλάνηση μπορεί να προκύψει όταν κάποιος άγνωστος επικοινωνεί με ένα παιδί/έφηβο μέσω διαδικτύου και τελικά επιδιώκεται συνάντηση στο φυσικό κόσμο. Η συνεύρεση αυτή μπορεί να έχει στόχο την φυσική, συναισθηματική ή/και σεξουαλική κακοποίηση του ανηλίκου. Η ανωνυμία που χαρακτηρίζει το μέσο διευκολύνει την «σκοτεινή» ανθρώπινη φύση να εκφραστεί ελεύθερα και χωρίς φραγμούς, βάζοντας στόχο ευάλωτα άτομα. Ας ληφθεί υπόψη ότι πολλοί παιδόφιλοι χρησιμοποιούν το διαδίκτυο προκειμένου να προσεγγίσουν τα θύματά τους. 

Οι έφηβοι είναι ιδιαίτερα ευάλωτη ηλικιακή ομάδα, λόγω του πειραματισμού και της αντίδρασης στον γονεϊκό έλεγχο. Μερικά από τα σημεία που μπορεί να «υποψιάσουν» σχετικά με την πιθανότητα αποπλάνησης είναι:

- η απαίτηση αποστολής προσωπικών φωτογραφιών

- η απόδοση προνομίων & η αποστολή δώρων σε έναν έφηβο

- οι συνομιλίες με σεξουαλικό περιεχόμενο

- η χρήση πορνογραφικού υλικού

Γίνεται μεγάλη προσπάθεια να υπάρξει εμπιστοσύνη & εχεμύθεια σχετικά με την συγκεκριμένη επικοινωνία.

Στην Ευρωπαϊκή μελέτη που διεξήχθη σε επτά Ευρωπαϊκές χώρες EU NET ADB www.eunetadb.eu, διαπιστώθηκαν τα κάτωθι σχετικά με την διαδικτυακή αποπλάνηση-grooming:

Οι Ρουμανία, Γερμανία και Πολωνία έχουν τα υψηλότερα ποσοστά διαδικτυακής αποπλάνησης, ενώ η Ελλάδα είναι σε ευνοϊκότερη θέση. Αναλυτικά, ορισμένα στοιχεία είναι τα παρακάτω:

·63% του συνολικού δείγματος επικοινωνεί με αγνώστους στο διαδίκτυο

·28.4% του δείγματος έχουν συναντήσει στον φυσικό κόσμο κάποιον που γνώρισαν διαδικτυακά

·5.4% δηλώνει ότι η εμπειρία αυτή ήταν τραυματική

·Η τάση αφορά περισσότερο τα αγόρια και τους μεγαλύτερους εφήβους, καθώς και τους εφήβους με χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο γονέων

Τα στοιχεία για την Ελλάδα είναι τα παρακάτω:

Ø47.8%  των εφήβων επικοινωνούν με αγνώστους στο διαδίκτυο

ØΣχεδόν οι μισοί από αυτούς έχουν συναντήσει στο φυσικό κόσμο, κάποιον που γνώρισαν μέσω διαδικτύου, ενώ 11% από αυτούς αναφέρουν ότι η εμπειρία αυτή τους έβλαψε

Σημαντικό είναι ότι 70% των γονέων δεν γνωρίζουν για τις συναντήσεις αυτές.

Στη Μονάδα Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ) λειτουργεί η Γραμμή Στήριξης «ΜΕ Υποστηρίζω», 8001180015, δωρεάν, καθημερινά για συμβουλευτική και υποστήριξη. Απευθύνεται σε παιδιά, εφήβους, γονείς, εκπαιδευτικούς και ειδικούς για θέματα που απασχολούν τους εφήβους σχετικά με την ορθή χρήση των τεχνολογιών (έκθεση σε ακατάλληλο περιεχόμενο, διαδικτυακός εκφοβισμός, διαδικτυακή αποπλάνηση, υπερβολική ενασχόληση με διαδικτυακά παιχνίδια-gaming, υπερβολική ενασχόληση με διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια-gambling, εξάρτηση, κυβερνοαυτοκτονία).


Έγγραφα

grooming-aleksia.docx


20-06-2015