Το ταξίδι του «Αριάδνη» συνεχίζεται …


Πρόγραμμα Κατάρτισης των Επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας για του φαινόμενο του «Εθισμού» των εφήβων στο Διαδίκτυο καθώς και για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα παιδιά και οι έφηβοι από την ανεξέλεγκτη χρήση του Διαδικτύου

Αγαπητοί συνεργάτες-πρεσβευτές του Αριάδνη,

Σε συνέχεια της επιστολής της 18/03/2015 με αριθ. πρωτ: 2457, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η πρώτη εκδήλωση συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, θα πραγματοποιηθεί στο κτίριο του Πανεπιστημίου Αθηνών «Κωστής Παλαμάς», Ακαδημίας και Σίνα, την Παρασκευή 15 Μαΐου, στις 9.30-15.00.

Στόχοι της εκδήλωσης είναι οι παρακάτω:

  • Επικαιροποιημένη γνώση με βάση την βιβλιογραφία σχετικά με την ασφάλεια στο διαδίκτυο (συμπεριφορές εξάρτησης-εθισμός, διαδικτυακός εκφοβισμός, διαδικτυακή αποπλάνηση, διαδικτυακά παιχνίδια, ενασχόληση με τυχερά παίγνια, κλπ).
  • Επικαιροποιημένη γνώση με βάση την βιβλιογραφία σχετικά με το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού.
  • Σύνδεση των πρεσβευτών του «Αριάδνη» με σχετικά Ευρωπαϊκά προγράμματα, που υλοποιούνται με την συνεργασία της Μ.Ε.Υ. σχετικά με την προαναφερθείσα θεματολογία.
  • Δημιουργία ενεργού δικτύου επικοινωνίας και συνεργασίας.
  • Συνεργασία με θεσμούς και φορείς.
  • Δημιουργία κοινών στόχων – δράσεων.
  • Προγραμματισμός βιωματικής εκπαίδευσης (workshops)
  • Προγραμματισμός εκδηλώσεων σε όλη την χώρα.

Στην εκδήλωση θα παραστούν διακεκριμένοι ομιλητές και επιστήμονες που διαθέτουν εξειδικευμένη γνώση και πείρα στο περιεχόμενο των θεματικών ενοτήτων. Θα παρουσιαστούν επίσης ενδιαφέροντα περιστατικά και χειρισμός αυτών, εκπαιδευτικό υλικό και ενημερωτικά φυλλάδια, κατευθυντήριες οδηγίες για τον τρόπο παρουσίασης, σχετικές έρευνες κλπ. Υπάρχει επίσης εκπροσώπηση & συμμετοχή των νέων και θα δημιουργηθούν κίνητρα για άριστες πρακτικές και δράσεις (best practice).

Σύντομα θα σταλεί αναλυτικό πρόγραμμα.

Λόγω περιορισμένων θέσεων, παρακαλούμε δηλώστε τη συμμετοχή σας άμεσα στο e-mail της Μ.Ε.Υ. info@youth-health.gr ή τηλεφωνείστε στη Γραμμή Στήριξης «ΜΕ Υποστηρίζω» 80011 80015.

Προτεραιότητα έχουν οι συμμετέχοντες του Προγράμματος «Αριάδνη».

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω διαδικτύου, ενώ οι εκπαιδευτικοί θα διευκολυνθούν προκειμένου να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα.

Θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΚΠΑ


Έγγραφα

epistoli-prosklisi-ariadni.doc


29-04-2015