Workshop 2 - Ανεπάρκεια Αυξητικής Ορμόνης σε παιδιά και εφήβους (4/4)


4.Συμπέρασμα

Η διάγνωση της ανεπάρκειας της αυξητικής ορμόνης πρέπει να βασίζεται σε άρτια μεθοδολογία και κλινική εμπειρία. Τα διαγνωστικά πρωτόκολλα θα χρειαστεί να βελτιωθούν ακόμα περισσότερο ώστε να υπάρχει ομοιογενής προσέγγιση και να αποφεύγονται άσκοπες διαγνωστικές ή θεραπευτικές παρεμβάσεις. Η θεραπευτική αντιμετώπιση πρέπει να εξατομικεύεται και ο ασθενής να παρακολουθείται προσεκτικά ώστε να εξασφαλίζονται όσο το δυνατό καλύτερα αποτελέσματα. Τα μοντέλα πρόβλεψης είναι ένα εργαλείο που θα βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Η συμμετοχή σε διεθνή πολυκεντρικά πρωτόκολλα επίσης συμβάλλει στην αναγνώριση των παραγόντων που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα της θεραπείας. Η επίτευξη φυσιολογικού αναστήματος κατά την ολοκλήρωση της εφηβείας χωρίς ανεπιθύμητες ενέργειες είναι το ζητούμενο των ασθενών και της ιατρικής κοινότητας.

ΒΙΒΙΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Pfaffle R And BlumWF. Understanding the genetics of growth hormone deficiency A reference guide , 2000

2. Mullis P Genetics of Isolated Growth Hormone Deficiency J Clin Res Ped Endo 2010;2(2):52-62

3. Romero CJ, Pine-Twadell E, Radovich S Novel mutations associated with combined pituitary hormone deficiency Journal of Molecular Endocrinology 2011 46, R93–R102

4. de Graaf LCG, Argente J, Veenma DCM., Drent ML., Uitterlinden AG., Hokken-Koelega ACS. PROP1, HESX1, POU1F1, LHX3 and LHX4mutation and Deletion Screening and GH1P89L and IVS3+1/+2 Mutation Screening in a Dutch Nationwide Cohortn of Patients with Combined Pituitary Hormone Deficiency Horm Res Pediatr 2010;73:363-371

5. Darzy ΚΗ, Aimaretti G, Wiering G, Rao H, Gattameni, E, Ghigo, S., Shalet M The Usefulness of the Combined Growth Hormone (GH)-Releasing Hormone and Arginine Stimulation Test in the Diagnosis of Radiation-Induced GH Deficiency Is Dependent on the Post-Irradiation Time Interval J Clin Endocrinol Metab 2003; 88: 95–102

6. Growth Hormone Research Society Consensus guidelines for the diagnosis and treatment of Growth Hormone deficiency: Summary statement of the Growth Hormone Research Society Workshop on Adult Growth Hormone Deficiency J Clin Endocrinol Metab 1998; 83:379–381

7. Sklar C, Sarafoglou K, Whittam E Efficacy of insulin-like growth factor

binding protein 3 in predicting the growth hormone response to provocative

testing in children treated with cranial irradiation. Acta Endocrinol (Copenh) 1993;

129:511–515

8. Tillmann V, Shalet SM, Price DA et al. Serum insulin-like growth factor I, IGF binding protein-3 and IGFBP-3 protease activity after cranial irradiation Hormone Res 50:71-77

9. Heather N., Cutfield W. Traumatic Brain Injury. Is the Pituitary out of Harm’s way? J Pediatr 2011; 159:686-90

10. Rose SR., Auble B A. Endocrine changes after pediatric brain injury

Pituitary DOI 10.1007/s11102-011-0360-x

11. Growth Hormone Research Society. Consensus guidelines for the diagnosis and treatment of Growth Hormone (GH) Deficiency in Childhood and Adolescence: summary statement of the Growth Hormone Research Society. J Clin Endocrinol Metab 2000; 85: 3990-3993

12. Hindmarsh PC, Swift PG An assessment of growth hormone provocation tests Arch Dis Child 1995;72:362-367

13. Webb EA, Dattani MT. Diagnosis of Growth Hormone Deficiency p55-66 in Indications for Growth Hormone Therapy editor. P. C. Hindmarsh, Karger 2010

14. Oostdijk W, Grote FK, de Muinck Keizer-Schrama, Wit JM. Diagnostic Approach in children with Short Stature Horm Res 2009;72:206-217

15. Gahlot M, Khadgawat R, ,Ramot R, Eunice M, Ammini .A C, Gupta N. Kalaivani M The effect of growth hormone deficiency on size-corrected bone mineral measures in pre-pubertal children Osteoporos Int DOI 10.1007/s00198-011-1825-5

16. Baumann G, MacCarthy JG, Amburn K The molecular nature of circulating growth hormone in normal and acromegalic man: evidence of a principal and minor monomeric forms . J Clin Endocrinol Metab 1983; 56: 946-952

17. Baumann G, Stolar MW , Amburn K Molecular forms of circulating growth hormone during spontaneous secretory episodes and in the basal state J Clin Endocrinol Metab 1985; 60:1216-1220

18. Sizonenko PC, Clayton PE, Cohen P., Hintz RL, Tanaka T, Laron Z: Diagnosis and management of growth hormone deficiency in childhood and adolescence. 1. Diagnosis of growth hormone deficiency. Growth Horm IGF Res 2001 11: 137-165

19. Tannenbaum GS Neuroendocrine control of growth hormone secretion Acta Paediatr Scand Suppl 1991; 372:5-16

20. Rosenfeld RG, Albrtsson-Wikland K, Cassorla F. et al. Diagnostic controversy: the diagnosis of childhood growth hormone deficiency revisited J Clin Endocrinol Metab 1995; 80: 1532-1540

21. Frasier SD: A preview of growth hormone stimulation tests in children Pediatrics 1974; 53:929-937

22. Zadik Z, Chalew SA, Gilula Z, Kowarski AA: Reproducibility of growth hormone testing procedures: a comparison between 24-hour integrated concentration and pharmacological stimulation J Clin Endocrinol Metab 1990;71: 1127-1130, 1990

23. Binder G, Huller E, Blumenstock G, Schweizer R Auxology-based cut-off values for biochemical testing of GH secretion in childhood GH and IGF research,21(4) 212-218,2011

24. Kreitschmann-Andermahr I, Suarez P, Jennings R, Evers N, Brabant G. GH/IGF-I Regulation in Obesity-Mechanisms and Practical Consequences in Children and Adults Horm Res Pediatr 2010;73:153-160

25. Loche S, Guzzetti C, Pilia S, Ibba A, Civolani P, Porcu M., et al. Effect of body mass index on the growth hormone response to clonidine stimulation testing in children with short stature Clinical Endocrinology (2011) ;74: 726–731

26. Lazar L, Phillip . Is sex hormone priming in peripubertal children prior to growth hormone stimulation tests still appropriate? Horm Res Pediatr 2011;76:299-302

27. Mitchell H, Dattani MT, Nanduri V, Hindmarsh PC, Preece MA, Brook CG, Failure of IGF-I and IGFBP-3 to diagnose growth hormone insufficiency Arch Dis Child 1999;80:443-447

28. Rikken B, Van DJ, Ringeling A, Van den BrandeJL, Massa G, Wit JM

Plasma levels of insulin like growth factor (IGF) –I, IGF-II and IGF-binding -3 in the evaluation of childhood growth hormone deficiency Horm Res 1998; 50:166-176

29. Juul A., Skakkebaeck NE: Determination of insulin-like growth factor –I in children: normal values and clinical use Horm Res 2001; 55 (suppl 2):94-99

30. Laron Z Growth hormone insensitivity (Laron syndrome) Rev Endocr Metab Disord 2002;90:650-56

31. Martin D,Wit JM, ,Hochberg Z, et al The use of bone age in clinical practice Part 1
Horm Res Pediatr 2010;76:1-9

32. Tillmann V, Tang VW, Price DA, Hughes DG, Wright NB, Clayton PE: Magnetic resonance imaging of the hypothalamis-pituitary axis in the diagnosis of growth hormone deficiency J Ped Endocrinol Metab 2000; 13: 1577-1583

33. Voutetakis A, Sertedaki A. , Livadas S., Xekouki P., Bossis I., Dacou-Voutetakis C., Argyropoulou MI: Pituitary size fluctuation in long-term MR studies of PROP1 deficient patients: a persistent pathophysiological mechanism? J Endocrinol Invet 2006; 29:462-466

34. Obermannova B, Pfaeffle R, Zygmunt-Gorska A, Starzyk J, et al. Mutations and pituitary morphology in a series of 82 patients with PROP-1 Gene Defects Horm Res Pediatr 2011;76:348-354

35. Li G, Shao P, Sun X, Wang Q, Zhang L Magnetic Resonance Imaging and Pituitary Function in Children with Panhypopituitarism Horm Res Pediatr 2010;73:205-209

36. Cole TJ, Hindmarsh PC, Dunger DB. Growth Hormone (GH) provocation tests and the response to GH treatment in GH deficiency Arch Dis Child 2004; 89: 1024-1027

37. Mauras N. Strategies for maximizing growth in puberty in children with short stature Pediatr Clin N Am 2011;58: 1167–1179

38. Lee P., Germark J, Gut R, Khutoryansky N, Ross j. Identification of factors associated with good response to growth hormone therapy in children with short stature:results from the ANSWER program International Journal of Pediatric Endocrinology 2011, 2011:6

39. Chaplin .E, Kristrom B, Johnson B, Hagglof , Tuverno T, Aronson AS, et. al. Improvements in behavior and self-esteem following g rowth hormone treatment in short prepubertal children Horm Res Pediatr 2011;75:291-303


16-03-2017

Πρακτικά Αίθουσας 1
« ΑΠΟ ΤΟ Α ΕΩΣ ΤΟ Ω» ΜΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ Παράγοντες κινδύνου και προστατευτικοί παράγοντες για την ψυχική υγεία των παιδιών προσφύγων. Τι χρειάζεται να γνωρίζουμε Η χρήση νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση παιδιών προσφύγων – Επιτυχημένα παραδείγματα Διατροφή στα ελληνικά camps και προτάσεις βελτίωσης Εκπαιδευτικά εργαλεία δεξιοτήτων ζωής ENABLE & YOUTH POWER «YOUTH POWER» : πρόγραμμα πρόληψης των Συμπεριφορών Υψηλού Κινδύνου για μαθητές του Δημοτικού Εφηβική Γυναικολογία: Παθήσεις Μαστού στην Εφηβική Ηλικία Εφηβική Γυναικολογία: Επιλογές Αντισύλληψης Δερματοπάθειες της εφηβικής ηλικίας - Ψυχοδερματολογία ΔΥΣΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗΣ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Ο Έφηβος με Χρόνιο Νόσημα: Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 1 ΕΦΗΒΟΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ Accelerated Action for the Health of Adolescents (AA-HA!) – A never Before Moment to ACT NOW TRANSITION SERVICES Η επίδραση του Στρες στον Αναπτυσσόμενο Εγκέφαλο: Πλαστικότητα-Επιγένεση και Χρόνια Ψυχική και Σωματική Παθολογία Update Telemedicine, Tele-Behavioral Pediatrics - Τηλεϊατρική και εφαρμογές στην Εφηβική Ιατρική ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΟΚΟΚΚΟΥ Β Εμβολιασμός έναντι του HPV: νέες προκλήσεις Πως να ενισχύσετε την ψυχική ανθεκτικότητα του παιδιού σας «Ζήστο» στο Facebook: Μια σελίδα από μαθητές για τους φίλους τους … Εφαρμογή του προγράμματος Αγωγής Υγείας με την μέθοδο: «Εκπαίδευση από Συνομηλίκους» σε θέματα ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου «Δράσεις Enable-ΕνΔυναμώνω»
Πρακτικά Αίθουσας 2
Δημιουργώντας Υπηρεσίες Υγείας “φιλικές” για τους Εφήβους – youth friendly Τμήμα Μετάβασης – Transition Ελεύθερες Ανακοινώσεις (Ε.Α.1 - Ε.Α.5) Ελεύθερες Ανακοινώσεις (Ε.Α.6 - Ε.Α.10) Workshop 1 - Υπέρταση στα Παιδιά και στους Εφήβους: Διάγνωση, Διερεύνηση και Αντιμετώπιση Ελεύθερες Ανακοινώσεις (Ε.Α.11 - Ε.Α.15) Ελεύθερες Ανακοινώσεις (Ε.Α.16 - Ε.Α.18) Workshop 2 - Ανεπάρκεια Αυξητικής Ορμόνης σε παιδιά και εφήβους (1/4) Workshop 2 - Ανεπάρκεια Αυξητικής Ορμόνης σε παιδιά και εφήβους (2/4) Workshop 2 - Ανεπάρκεια Αυξητικής Ορμόνης σε παιδιά και εφήβους (3/4) Workshop 2 - Ανεπάρκεια Αυξητικής Ορμόνης σε παιδιά και εφήβους (4/4) Παρουσίαση Αναρτημένων Ανακοινώσεων (Α.Α.1 - A.A.5) Παρουσίαση Αναρτημένων Ανακοινώσεων (Α.Α.6 - A.A.6.Β) Ελεύθερες Ανακοινώσεις (Ε.Α.19 - Ε.Α.24) Ελεύθερες Ανακοινώσεις (Ε.Α.25 - Ε.Α.32) Παρουσίαση Αναρτημένων Ανακοινώσεων (Α.Α.7 - A.A.12) Ελεύθερες Ανακοινώσεις (Ε.Α.33 - Ε.Α.39)