Παρουσίαση Αναρτημένων Ανακοινώσεων (Α.Α.6 - A.A.6.Β)


Α.Α.6

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Β. Παπαϊωάννου, Ε.Πετράκη, Β. Μουρατιδου

4o Γυμνάσιο Αγρινίου 

Εισαγωγή-Σκοπός

Με την παρούσα εργασία μελετήθηκε η χρήση του διαδικτύου στους μαθητές της Α, Β, Γ Γυμνασίου, του 4ου Γυμνασίου Αγρινίου. Διανεμήθηκε ερωτηματολόγιο κλειστού τύπου και τα ερευνητικά ερωτήματα αφορούν: την ασφάλεια στα κοινωνικά δίκτυα, τις ώρες ενασχόλησης των εφήβων στο διαδίκτυο, την χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τον εκφοβισμό μέσου διαδικτύου, τον τρόπο πρόσβασης, την ηλικία έναρξης χρήσης του διαδικτύου και τις δραστηριότητες

Υλικό-Μέθοδος

Η μέθοδος της έρευνας είναι η εμπειρική .Διανεμήθηκε ανώνυμο ερωτηματολόγιο κλειστού τύπου, από το Δεκέμβριο του 2016 μέχρι τον Ιανουάριο 2017. Το ερωτηματολόγιο μοιράστηκε σε 373 μαθητές (από 13 ετών έως 14 ετών) στο 4ο Γυμνάσιο Αγρινίου. Η στατιστική ανάλυση και η επεξεργασία των αποτελεσμάτων έγινε με το στατιστικό πακέτο excel.

Αποτελέσματα

Γενικές ερωτήσεις για το διαδίκτυο

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΑΓΟΡΙΑ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

Έχεις Η/Υ;

92%

94%

Έχεις πρόσβαση στο διαδίκτυο στο σπίτι σου;

95%

96%

Έχεις Η/Υ στο δωμάτιό σου;

55%

43%

Σε ποια ηλικία ξεκίνησες να χρησιμοποιείς το διαδίκτυο;

9 ΧΡΟΝΩΝ

9 ΧΡΟΝΩΝ

Παίζεις διαδικτυακά παιχνίδια;

84%

73%

Χρησιμοποιείς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης;

81%

82%

Έχεις ντραπεί για κάτι που είδες στο διαδίκτυο;

7%

16%

Έχεις απειληθεί μέσω διαδικτύου;

4%

4%

Έχεις εκφοβίσει μέσω διαδικτύου;

10%

7%

Έχεις δώσει ποτέ προσωπικά στοιχεία σε κάποιον που γνώρισες στο διαδίκτυο;

11%

3%

Συναντήθηκες με άγνωστο μέσω διαδικτύου;

4%

4%

7. Δραστηριότητες στο διαδίκτυο

Δραστηριότητες στο διαδίκτυο

8. Χρόνος χρήσης του διαδικτύου

ΑΓΟΡΙΑ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

Σ/Κ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

Σ/Κ

<1 ΩΡΑ

29%

15%

27%

13%

1-2 ΩΡΕΣ

40%

24%

19%

28%

2-3 ΩΡΕΣ

15%

19%

18%

23%

3-4 ΩΡΕΣ

7%

13%

19%

11%

>4 ΩΡΕΣ

9%

29%

17%

25%

9. Σημεία πρόσβασης στο διαδίκτυο

Ποσοστά εφήβων που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο

Συμπεράσματα

Από αυτή την έρευνα προκύπτουν πολύ σημαντικά συμπεράσματα. Καταρχάς, τα ποσοστά των εφήβων που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο είναι υπερβολικά υψηλά: (92-94%), ενώ ανησυχητικά αποδείχτηκαν τα ποσοστά αυτών που έχουν H/Y στο δωμάτιο τους(43%-55%). Η μέση ηλικία έναρξης χρήσης του διαδικτύου είναι 9 χρονών, και το κύριο σημείο πρόσβασης φαίνεται να είναι το σπίτι του 94-96% μαθητών. Επιπλέον, το 73%-84% συνηθίζει να παίζει διαδικτυακά παιχνίδια, ενώ αντίθετα η σχολική χρήση κυμαίνεται μεταξύ 31% και 43%.Μεγάλο είναι και το ποσοστό των εφήβων που κάνουν χρήση του youtube (78-86%) και της συνομιλίας(59%-64%). Ευτυχώς, χαμηλά είναι τα κρούσματα εκφοβισμού (4%), αλλά και εφήβων που έχουν επιχειρήσει να εκφοβίσουν συμμαθητές τους (7-10%). Τέλος, μόνο το 3-11% έχει δώσει προσωπικά στοιχεία σε αγνώστους ενώ ελάχιστες είναι οι περιπτώσεις αυτών που συναντήθηκαν με αγνώστους (4%).

Προσθήκη Α.Α.6 Β

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ/ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΔΕΠΥ) ΚΑΙ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 

Λωρέττα Θωμαΐδου, Αντιγόνη Χολέβα, Ελπίδα Καρδαρά, Μαρί Τζανικιάν, Γεωργία Μπέρτου, Γιώργος Γιαννακόπουλος, Δημήτρης Κ. Αναγνωστόπουλος

1) Μονάδα Αναπτυξιακής Παιδιατρικής, Β’ Παιδιατρική Κλινική, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιατρική Σχολή, Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού», Αθήνα, Ελλάδα

2) Παιδοψυχιατρική Κλινική, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιατρική Σχολή, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα, Ελλάδα

Περίληψη

Η διαταραχή ελλειμματικής προσοχής/υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) συνιστά μία νευροαναπτυξιακή διαταραχή, που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ευεξία και ακαδημαϊκή επιτυχία των παιδιών. Η έναρξη των συμπτωμάτων συμβαίνει πριν από την ηλικία των 12 ετών και συχνά τα συμπτώματα είναι εμφανή από τα προσχολικά χρόνια. Έχει καταδειχθεί ότι τα παιδιά προσχολικής ηλικίας με ΔΕΠΥ μπορεί να παρουσιάζουν χαμηλές προ-ακαδημαϊκές δεξιότητες και να βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο για πολυάριθμα προβλήματα που σχετίζονται με το σχολείο, όπως λειτουργική έκπτωση κατά τη διάρκεια της δημοτικής εκπαίδευσης και εμμένουσα χαμηλή ακαδημαϊκή επίδοση έκτοτε. Μολονότι τα προσχολικά χρόνια χαρακτηρίζονται από ταχεία νοητική ανάπτυξη, τα παιδιά προσχολικής ηλικίας με ΔΕΠΥ μπορεί να παρουσιάζουν χαμηλότερη νοητική και νευροψυχολογική λειτουργικότητα. Λόγω της πρώιμης έναρξης των συμπτωμάτων της ΔΕΠΥ, η διερεύνηση των νοητικών χαρακτηριστικών που συσχετίζονται με αυτή, στα παιδιά προσχολικής ηλικίας θεωρείται σημαντική. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να αξιολογήσει τυχόν συσχετίσεις μεταξύ συμπτωμάτων ΔΕΠΥ και νοητικών δεξιοτήτων σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Διεξήχθη συγχρονική μελέτη σε εθνικό τυχαίο δείγμα 4,480 παιδιών. Τα συμπτώματα της ΔΕΠΥ αξιολογήθηκαν μέσω συνέντευξης με γονείς βασιζόμενης στα διαγνωστικά κριτήρια του DSM-IV-TR. Οι νοητικές δεξιότητες αξιολογήθηκαν μέσω σταθμισμένης ανιχνευτικής δοκιμασίας σχολικής ετοιμότητας (Α’ ΤΕΣΤ). Η συχνότητα συμπτωμάτων ΔΕΠΥ στους συμμετέχοντες ήταν 4.6% (αγόρια/κορίτσια: 3.4/1). Η παρουσία συμπτωμάτων ΔΕΠΥ συσχετιζόταν αντίστροφα με τις μη-λεκτικές και λεκτικές νοητικές δεξιότητες· συγκεκριμένα, με την αφαιρετική σκέψη (aOR 1.97, 95% CI 1.30-3.00), τις γλωσσικές αναλογίες (2.36, 1.55-3.59), την κριτική ικανότητα (2.58, 1.84-3.62), την οπτική αντίληψη (2.42, 1.38-4.24), και τον οπτικοκινητικό συντονισμό (2.61,1.91-3.55). Τα παιδιά με συμπτώματα ΔΕΠΥ ήταν πέντε φορές πιθανότερο να έχουν χαμηλές οργανωτικές δεξιότητες (4.92, 3.04-7.97). Η αφαιρετική σκέψη ήταν ο λιγότερο επηρεασμένος τομέας ιδιαίτερα στα αγόρια, ενώ οι οργανωτικές δεξιότητες ήταν ο περισσότερο επηρεασμένος τομέας και στα δύο φύλα και πιθανώς περισσότερο στα κορίτσια. Συμπερασματικά, η παρούσα μελέτη επιβεβαιώνει ότι ακόμη και κατά τη διάρκεια των προσχολικών χρόνων, τα παιδιά με συμπτώματα ΔΕΠΥ είναι πιο πιθανό να παρουσιάζουν συνυπάρχουσες νοητικές δυσκολίες. Οι ανιχνευτικές δοκιμασίες συμπτωμάτων ΔΕΠΥ, καθώς και νοητικών και συναισθηματικών δυσκολιών σε παιδιά προσχολικής ηλικίας μπορούν να διευκολύνουν την έγκαιρη αναγνώριση και πρόληψη αναπτυσσόμενων νοητικών δυσκολιών, και ακολούθως την πρώιμη παρέμβαση για την ενίσχυση δεξιοτήτων επιδεκτικών σε αλλαγές, όπως οι οργανωτικές δεξιότητες και ο προγραμματισμός. Επομένως, τα ευρήματα της μελέτης αποκαλύπτουν την αναγκαιότητα αξιολόγησης των προ-ακαδημαϊκών δεξιοτήτων σε παιδιά προσχολικής ηλικίας με συμπτώματα ΔΕΠΥ με σκοπό την άμβλυνση πιθανής ακαδημαϊκής δυσλειτουργίας.

Λέξεις ευρετηρίου: Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής/υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ),νοητικές δεξιότητες, παιδιά προσχολικής ηλικίας


16-03-2017

Πρακτικά Αίθουσας 1
« ΑΠΟ ΤΟ Α ΕΩΣ ΤΟ Ω» ΜΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ Παράγοντες κινδύνου και προστατευτικοί παράγοντες για την ψυχική υγεία των παιδιών προσφύγων. Τι χρειάζεται να γνωρίζουμε Η χρήση νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση παιδιών προσφύγων – Επιτυχημένα παραδείγματα Διατροφή στα ελληνικά camps και προτάσεις βελτίωσης Εκπαιδευτικά εργαλεία δεξιοτήτων ζωής ENABLE & YOUTH POWER «YOUTH POWER» : πρόγραμμα πρόληψης των Συμπεριφορών Υψηλού Κινδύνου για μαθητές του Δημοτικού Εφηβική Γυναικολογία: Παθήσεις Μαστού στην Εφηβική Ηλικία Εφηβική Γυναικολογία: Επιλογές Αντισύλληψης Δερματοπάθειες της εφηβικής ηλικίας - Ψυχοδερματολογία ΔΥΣΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗΣ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Ο Έφηβος με Χρόνιο Νόσημα: Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 1 ΕΦΗΒΟΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ Accelerated Action for the Health of Adolescents (AA-HA!) – A never Before Moment to ACT NOW TRANSITION SERVICES Η επίδραση του Στρες στον Αναπτυσσόμενο Εγκέφαλο: Πλαστικότητα-Επιγένεση και Χρόνια Ψυχική και Σωματική Παθολογία Update Telemedicine, Tele-Behavioral Pediatrics - Τηλεϊατρική και εφαρμογές στην Εφηβική Ιατρική ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΟΚΟΚΚΟΥ Β Εμβολιασμός έναντι του HPV: νέες προκλήσεις Πως να ενισχύσετε την ψυχική ανθεκτικότητα του παιδιού σας «Ζήστο» στο Facebook: Μια σελίδα από μαθητές για τους φίλους τους … Εφαρμογή του προγράμματος Αγωγής Υγείας με την μέθοδο: «Εκπαίδευση από Συνομηλίκους» σε θέματα ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου «Δράσεις Enable-ΕνΔυναμώνω»
Πρακτικά Αίθουσας 2
Δημιουργώντας Υπηρεσίες Υγείας “φιλικές” για τους Εφήβους – youth friendly Τμήμα Μετάβασης – Transition Ελεύθερες Ανακοινώσεις (Ε.Α.1 - Ε.Α.5) Ελεύθερες Ανακοινώσεις (Ε.Α.6 - Ε.Α.10) Workshop 1 - Υπέρταση στα Παιδιά και στους Εφήβους: Διάγνωση, Διερεύνηση και Αντιμετώπιση Ελεύθερες Ανακοινώσεις (Ε.Α.11 - Ε.Α.15) Ελεύθερες Ανακοινώσεις (Ε.Α.16 - Ε.Α.18) Workshop 2 - Ανεπάρκεια Αυξητικής Ορμόνης σε παιδιά και εφήβους (1/4) Workshop 2 - Ανεπάρκεια Αυξητικής Ορμόνης σε παιδιά και εφήβους (2/4) Workshop 2 - Ανεπάρκεια Αυξητικής Ορμόνης σε παιδιά και εφήβους (3/4) Workshop 2 - Ανεπάρκεια Αυξητικής Ορμόνης σε παιδιά και εφήβους (4/4) Παρουσίαση Αναρτημένων Ανακοινώσεων (Α.Α.1 - A.A.5) Παρουσίαση Αναρτημένων Ανακοινώσεων (Α.Α.6 - A.A.6.Β) Ελεύθερες Ανακοινώσεις (Ε.Α.19 - Ε.Α.24) Ελεύθερες Ανακοινώσεις (Ε.Α.25 - Ε.Α.32) Παρουσίαση Αναρτημένων Ανακοινώσεων (Α.Α.7 - A.A.12) Ελεύθερες Ανακοινώσεις (Ε.Α.33 - Ε.Α.39)