Παρουσίαση Αναρτημένων Ανακοινώσεων (Α.Α.1 - A.A.5)


Α.Α.1 

ΕΓΚΑΡΣΙΟ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ ΚΟΛΠΟΥ ΣΕ ΕΦΗΒΗ

Σ. Χαντζησαλάτας , Δ. Κανελλόπουλος

ΜD, M.Sc., Ph.D ΕΚΠΑ Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα»

Ειδ/νος γυναικολογίας Τζάνειου Γεν. Νοσοκομείου

Εισαγωγή: Το διάφραγμα στον κόλπο είναι μια μεμβράνη που διατρέχει είτε εγκάρσια είτε κατά μήκος τον κόλπο, συνήθως ανακαλύπτεται όταν το κορίτσι μπαίνει στην εφηβεία οπότε μπορεί να εμφανίζεται αμηνόρροια ή πυελικός πόνος.

Σκοπός: Παρουσίαση ενδιαφέρουσας περίπτωσης εγκάρσιου κολπικού διαφράγματος σε έφηβη γυναίκα.

Υλικά-μέθοδος: Σε ασθενή, ετών 15, άτοκο διαγνώσθηκε σε εξέταση ρουτίνας,παρουσία εγκάρσιου διαφράγματος κόλπου. Έως τότε ήταν ασυμπτωματική, χωρίς διαταραχές ροής στην εμμηνορρυσία ή δυσπαρεύνεια. Το διάφραγμα έφερε οπη διαμέτρου 2mm στην 12η ώρα. Διενεργήθηκε διακολπική US εξέταση με έγχυση φυσιολογικού ορού (hydrosonovaginography) διαμέσου της οπής και διαπιστώθηκε ότι το διάφραγμα εντοπιζόταν μεταξυ άνω και μέσου τριτημορίου του κόλπου. Με τη χρήση υστεροσκοπίου και δια μέσου της οπής διενεργήθη διαγνωστική υστεροσκόπηση, όπου και αποκλείσθηκαν ανατομικές ανωμαλίες της μήτρας. Με μονοπωλική ηλεκτροδιαθερμία εκτελέστηκε κυκλοτερής τομή του διαφράγματος στα όρια του με τα κολπικά τοιχώματα και εξαίρεση του. Στα χείλη του τραύματος τοποθετήθηκαν μεμονωμένες ραφές με απορροφήσιμο ράμμα. Η ασθενής εξήλθε την 1η ΜΤΧ ημέρα με σύσταση για χρήση κολπικού διαστολέα(vaginal stent) Νο 5 για 1 μήνα.

Αποτελέσματα-Συμπεράσματα: το εγκάρσιο διάφραγμα του κόλπου(transverse vaginal Septum-TVS) είναι μια συγγενής ανωμαλία της διάπλασης του.Απαντάται με συχνότητα 1/75000-1/84000 γυναίκες.

Προκαλείται λόγω αποτυχίας σηραγγοποίησης του κολεϊκού πετάλου,που σχηματίζεται στο σημείο επαφής των πόρων του Muller και της πυελικής μοίρα του ουρογεννητικού κόλπου(Mullerian tubercle).Τα εγκάρσια διαφράγματα είναι σπανιότερα των επιμήκων. Διακρίνονται σε πλήρη και σε πλήρη και μερικά.Η έκθεση σε DES φαίνεται να αποτελεί αιτιολογικό παράγοντα.Συνήθως τα TVS, ειδικά τα πλήρη,διαγιγνώσκονται νωρίς και ιδιαίτερα στην εφηβική ηλικία,λόγω δημιουργία αιματόκολπου, αιματομήτρας η πρωτοπαθούς αμηνόρροιας. Η θεραπεία είναι χειρουργική.Είναι απαραίτητος ο αποκλεισμός συνυπαρχουσών συγγενών ανωμαλιών. Σε εκτομή TVS με πεπαχυσμένο τοίχωμα λόγω του χάσματος που δημιουργείται στον κολπικό βλενογγόνο,γίνεται χρήση δερματικού μοσχεύματος,με παρόμοιο τρόπο με την επέμβαση McIndoe.

Α.Α.2

ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΣΕ ΕΦΗΒΗ ΜΕ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟ ΣΠΕΙΡΑΜΑ(IUD) MECu

Σ. Χαντζησαλάτας, Δ. Κανελλόπουλος

ΜD, M.Sc., Ph.D ΕΚΠΑ Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα» 

Ειδ/νος Γυναικολογίας Τζάνειου Γεν Νοσοκομείου

Εισαγωγή: Το ενδομήτριο σπείραμα είναι μια μικρή συσκευή σχήματος (Τ) που περιέχει χαλκό ή μια ορμόνη (λεβονογεστερόλη) ή οποία εισάγεται στη μήτρα. Υπό την προϋπόθεση ότι τοποθετείται σωστά η αποτελεσματικότητα του φτάνει το 99%.

Σκοπός: Η μελέτη της πλέον σοβαρής επιπλοκής του ενδομήτριου σπειράματος(IUD),της εγκυμοσύνης, με αφορμή την αυξανόμενη διάδοση της χρήσης του.

Υλικό: Μελετήθηκαν οι ιατρικοί φάκελοι 9009 γυναικών στις οποίες τοποθετήθηκε IUD με Cu(χαλκό) κατά τα έτη 1983 έως 2011 στο κέντρο οικογενειακού προγραμματισμού του Ιπποκράτειου Γ.Π.Ν.Θ. Η τοποθέτηση γινόταν πάντα τις τελευταίες ημέρες της εμμηνορρυσίας,δίνονταν οδηγίες για αυτοέλεγχο και οι γυναίκες ανά τακτά χρονικά διαστήματα υποβάλλονταν σε γυναικολογική εξέταση.Συνολικά συμπληρώθηκαν 642.013 εμμηνορρυσιακοί κύκλοι.

ΑποτελέσματαΔιαπιστώθηκαν 77 εγκυμοσύνες (0.85%) από τις οποίες 1 ήταν παλίνδρομη και 5 έκτοπες σαλπιγγικές.Οι 71 γυναίκες υποβλήθηκαν σε διακοπή της εγκυμοσύνης και οι περιπτώσεις έκτοπης κύησης στην ενδεικνυόμενη θεραπεία.

Συμπεράσματα: Το πολύ χαμηλό ποσοστό εγκυμοσύνης στην μελέτη μας,που βρίσκεται στα κατώτερα όρια που αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία,μας δίνει το δικαίωμα να πιστεύουμε ,ότι η τοποθέτηση του IUD στον κατάλληλο χρόνο του κύκλου, η εκπαίδευση της γυναίκας για αυτοέλεγχο και ο σωστός και συχνός έλεγχος απο το γιατρό,ελαττώνει πολύ το ποσοστό εγκυμοσύνης.Τέλος,η έγκαιρη διαπίστωση της εγκυμοσύνης προλαμβάνει επικίνδυνες επιπλοκές όπως έκτοπη κύηση και σηπτική έκτρωση.Με την ανωτέρω μελέτη τεκμηριώνεται η αποτελεσματικότητα του IUD στην πρόληψη της ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης.

Α.Α.3

ΈΦΗΒΟΙ ΣΤΟ CAMP ΤΟΥ ΣΧΙΣΤΟΥ: Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ «ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ»

Στ. Τσίτουρα, Μ. Παπαντωνόπουλος, Δ. Μιμαράκης

Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Το ‘’Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού’’, διατηρεί ενεργή παρουσία στο Camp του Σχιστού από το Μάιο 2016, με την Ομάδα ‘’ChildProtectionUnit’’, αποτελούμενη από κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγο και νομική σύμβουλο. Έχοντας υποστηρίξει στο σύνολο 355 παιδιά εκ των οποίων 100 ασυνόδευτα, έως την παρούσα,μπορεί να κάνει λόγο εκ των έσω για τα πραγματικά αιτήματα των ίδιων των παιδιών, τις παρεμβάσεις που προτείνει καθώς και την μεθοδολογία για να καθιστούν αυτές δυνατές και ολοκληρωμένες. Πιο συγκεκριμένα, το σύνολο των αιτημάτων που προσέρχονται στην εν λόγω Ομάδα αφορούν ιατρικά θέματα σωματικής και ψυχικής υγείας, παραδειγματικά αναφέρεται η πρόωρη ή και απρογραμμάτιστη εγκυμοσύνη καθώς και κάθε μορφής κακοποίηση, θέματα προσβασιμότητας στην εκπαίδευση και διεκπεραίωση εκπαιδευτικών διαδικασιών που ενδεχόμενα προκύπτουν,την επαφή των εργαζόμενων και του ιατροφαρμακευτικού προσωπικού στο camp με τους γονείς των παιδιών και το θέμα της μετάβασης ενός ανήλικου σε ξενώνα φιλοξενίας με τις μείζονος σημασίας ψυχοκοινωνικές διαστάσεις που αφορούν στην διαβίωση σε αυτούς.Οι παρεμβάσεις που προτείνει το ‘’Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού’’ αφορούν σε αδρή ανάγνωση στην ολοκληρωμένη ενημέρωση για τους σχετικούς με τον πληθυσμό στόχο διαθέσιμους Φορείς και Δομές και την διαδικασία της παραπομπής σε αυτούς, την ενημέρωση και την διασφάλιση της υλοποίησης της πολιτικής Ασφάλειας των Παιδιών (ChildSafeguardingPolicy ) και την υλοποίηση Ομάδων Εφήβων αγοριών και κοριτσιών κοινοτικού χαρακτήρα στον χώρο των campsΣχιστού και Ελληνικού.Η μεθοδολογία την οποία πραγματεύεται η Ομάδα ‘’Child Protection Unit’’και τελικώς προτείνει με σκοπό οι παρεμβάσεις της να είναι αποτελεσματικές είναι η ψυχοκοινωνική υποστήριξη των παιδιών, η παροχή νοήματος στην καθημερινότητά τους, η ενεργοποίησή τους για ανάληψη δραστηριότητας και η ολοκληρωμένη προσπάθεια ένταξής τους στην κοινότητα.

Α.Α.4

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ”»ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

Μ. Παππά, Α. Κουλούρη, Ε. Καραμιχάλη

Γ.Ν.Π «Αγ. Παντελεήμων- Αγ. Βαρβάρα»

«Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας»

Γ.Ν.Π «Αγ. Παντελεήμων- Αγ. Βαρβάρα»

Εισαγωγή: Το διαδίκτυο αποτελεί ένα καταπληκτικό διαδραστικό εργαλείο επικοινωνίας, μάθησης, δημιουργίας, διασκέδασης και εργασίας. O εθισμός στο διαδίκτυο είναι ένας όρος, ο οποίος καλύπτει ένα ευρύ φάσμα συμπεριφορών και προβλημάτων ελέγχου των παρορμήσεων, σχετιζόμενες με τη χρήση του διαδικτύου και μπορεί βάσιμα να θεωρηθεί ως μια σχετικά νέα μορφή εξάρτησης. Η αγωγή υγείας είναι η διαδικασία εκείνη που βοηθάει τα άτομα να παίρνουν αποφάσεις, να υιοθετούν συμπεριφορές και να δρουν σύμφωνα με τις ανάγκες που επιβάλλει η προάσπιση και η προαγωγή της υγείας τους. Οι δράσεις ευαισθητοποίησης δεν αφορούν μόνο τους μαθητές, τους γονείς των μαθητών που είναι και υπεύθυνοι για την συμπεριφορά των μαθητών αλλά και την εκπαίδευση” των εκπαιδευτικών που παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην επιρροή τους προς τους μαθητές

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η παρουσίαση του Προγράμματος “Ασφαλής Πλοήγηση στο Διαδίκτυο” που πραγματοποιήθηκε στους εκπαιδευτικούς στα δημοτικά σχολεία και τα γυμνάσια της Νίκαιας και του Κορυδαλλού και η ανάδειξη της σημαντικότητας των δράσεων αγωγής υγείας στα πλαίσια της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Υλικό και Μέθοδος: Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 9 σχολεία (5 δημοτικά και 4 γυμνάσια) σε 120 εκπαιδευτικούς σε (Ν=58) δημοτικά σχολεία και (Ν=62) γυμνάσια της περιοχής Νίκαιας, Ρέντης και Κορυδαλλού το έτος 2016-2017. Στο τέλος της παρουσίασης δόθηκε ανώνυμο ερωτηματολόγιο σε όλους τους εκπαιδευτικούς.

Αποτελέσματα: Το 98% του μελετημένου πληθυσμού έχε πρόσβαση στο διαδίκτυο. Οι περισσότεροι μπαίνουν έστω για μια ώρα καθημερινά και μόνο 5% κάθονται τουλάχιστον 4 ώρες/ήμερα. Το 95% ενημερώνετε ή κάνει χρήση για γενικές πληροφορίες και 85% για πληροφορίες για την εργασία τους. Το 86% έχει κάποια σελίδα κοινωνικής δικτύωσης. Το 28% έχει κάνει δεκτή αίτημα φιλίας μαθητών (20% εκπαιδευτικοί γυμνασίου) και 5% είχε τηλεπικοινωνία με μαθητές. Το 70% δηλώνει ότι δεν έχει αρκετή ενημέρωση όσον αφορά την ασφάλεια και την νομοθεσία στο διαδίκτυο. Το 89% πιστεύει ότι μετά από σωστή εκπαίδευση, μπορούν να ενημερώσουν τους μαθητές για θέματα που έχουν να κάνουν με ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο.

Συμπεράσματα: Τα προγράμματα Αγωγής Υγείας για θέματα Ασφαλή Πλοήγηση στο διαδίκτυο δεν πρέπει να υλοποιηθούν μόνο στους μαθητές και τους γονείς τους αλλά και στους εκπαιδευτικούς. Ο ρόλος και η επιρροή τους στους μαθητές είναι πολύ σημαντικός στην απόκτηση δεξιοτήτων, την αυτοπεποίθηση και την κοινωνική υποστήριξη για αλλαγή συμπεριφοράς. Η συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση τους είναι απαραίτητο κομμάτι των προγραμμάτων Αγωγής Υγείας για να είναι αποτελεσματικά και μόνο με την συνεργασία μαθητών-γονέων -εκπαιδευτικών μπορούμε να καταφέρουμε την καλύτερη δυνατή αλλαγή.

Α.Α.5 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ ΔΕΠΥ – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ 

Μ. Μπαλατσού

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Η εργασία αυτή πραγματεύεται την εκδήλωση των συμπτωμάτων της Διάσπασης Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητας – Παρορμητικότητας (ΔΕΠΥ), κατά την διάρκεια της εφηβείας ενός ατόμου, καθώς και τις προτεινόμενες διεπιστημονικές παρεμβάσεις που έχουν ως σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση τους κατά την αναπτυξιακή αυτή ηλικία.

Πρόκειται για μια ανασκόπηση των σύγχρονων βιβλιογραφικών πηγών, όχι μόνο σε εθνικό και ευρωπαïκό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο και έχει σκοπό να λειτουργήσει ως συνοπτικός και ενημερωτικός οδηγός όλων των επαγγελματιών που ασχολούνται με τη ΔΕΠΥ και καλούνται να ανταπεξέλθουν σε ολοένα και αυξανόμενες απαιτήσεις, θέλοντας να είναι σύγχρονοι στην εποχή τους, πάντα ενημερωμένοι, ώστε να προσφέρουν τον καλύτερό τους εαυτό στην αντιμετώπιση της διαταραχής αυτής.

Στα επιμέρους κεφάλαια παρατίθεται μια γενική εισαγωγή η οποία περιλαμβάνει την ανάλυση και επεξήγηση του όρου ΔΕΠΥ και των συμπτωμάτων της, καθώς και σύγχρονων επιδημιολογικών στοιχείων για αυτή. Ακολουθεί η παράθεση των φυσιολογικών χαρακτηριστικών της εφηβείας, ενώ επισημαίνεται ιδιαιτέρως ο τρόπος εκδήλωσης των συμπτωμάτων της ΔΕΠΥ στην εφηβική ηλικία του ατόμου. Τέλος γίνεται εκτενής αναφορά σε όλες εκείνες τις θεραπευτικές παρεμβάσεις, η εφαρμογή των οποίων βελτιώνει σε πολύ μεγάλο ποσοστό την καθημερινή, πολύπλευρη λειτουργικότητα του ατόμου με ΔΕΠΥ.

ΛΕΞΕΙΣ - ΚΛΕΙΔΙΑΔΕΠΥ, συμπτώματα, εφηβεία – εφηβική ηλικία, θεραπευτικές παρεμβάσεις, διαχείριση – αντιμετώπιση


16-03-2017

Πρακτικά Αίθουσας 1
« ΑΠΟ ΤΟ Α ΕΩΣ ΤΟ Ω» ΜΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ Παράγοντες κινδύνου και προστατευτικοί παράγοντες για την ψυχική υγεία των παιδιών προσφύγων. Τι χρειάζεται να γνωρίζουμε Η χρήση νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση παιδιών προσφύγων – Επιτυχημένα παραδείγματα Διατροφή στα ελληνικά camps και προτάσεις βελτίωσης Εκπαιδευτικά εργαλεία δεξιοτήτων ζωής ENABLE & YOUTH POWER «YOUTH POWER» : πρόγραμμα πρόληψης των Συμπεριφορών Υψηλού Κινδύνου για μαθητές του Δημοτικού Εφηβική Γυναικολογία: Παθήσεις Μαστού στην Εφηβική Ηλικία Εφηβική Γυναικολογία: Επιλογές Αντισύλληψης Δερματοπάθειες της εφηβικής ηλικίας - Ψυχοδερματολογία ΔΥΣΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗΣ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Ο Έφηβος με Χρόνιο Νόσημα: Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 1 ΕΦΗΒΟΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ Accelerated Action for the Health of Adolescents (AA-HA!) – A never Before Moment to ACT NOW TRANSITION SERVICES Η επίδραση του Στρες στον Αναπτυσσόμενο Εγκέφαλο: Πλαστικότητα-Επιγένεση και Χρόνια Ψυχική και Σωματική Παθολογία Update Telemedicine, Tele-Behavioral Pediatrics - Τηλεϊατρική και εφαρμογές στην Εφηβική Ιατρική ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΟΚΟΚΚΟΥ Β Εμβολιασμός έναντι του HPV: νέες προκλήσεις Πως να ενισχύσετε την ψυχική ανθεκτικότητα του παιδιού σας «Ζήστο» στο Facebook: Μια σελίδα από μαθητές για τους φίλους τους … Εφαρμογή του προγράμματος Αγωγής Υγείας με την μέθοδο: «Εκπαίδευση από Συνομηλίκους» σε θέματα ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου «Δράσεις Enable-ΕνΔυναμώνω»
Πρακτικά Αίθουσας 2
Δημιουργώντας Υπηρεσίες Υγείας “φιλικές” για τους Εφήβους – youth friendly Τμήμα Μετάβασης – Transition Ελεύθερες Ανακοινώσεις (Ε.Α.1 - Ε.Α.5) Ελεύθερες Ανακοινώσεις (Ε.Α.6 - Ε.Α.10) Workshop 1 - Υπέρταση στα Παιδιά και στους Εφήβους: Διάγνωση, Διερεύνηση και Αντιμετώπιση Ελεύθερες Ανακοινώσεις (Ε.Α.11 - Ε.Α.15) Ελεύθερες Ανακοινώσεις (Ε.Α.16 - Ε.Α.18) Workshop 2 - Ανεπάρκεια Αυξητικής Ορμόνης σε παιδιά και εφήβους (1/4) Workshop 2 - Ανεπάρκεια Αυξητικής Ορμόνης σε παιδιά και εφήβους (2/4) Workshop 2 - Ανεπάρκεια Αυξητικής Ορμόνης σε παιδιά και εφήβους (3/4) Workshop 2 - Ανεπάρκεια Αυξητικής Ορμόνης σε παιδιά και εφήβους (4/4) Παρουσίαση Αναρτημένων Ανακοινώσεων (Α.Α.1 - A.A.5) Παρουσίαση Αναρτημένων Ανακοινώσεων (Α.Α.6 - A.A.6.Β) Ελεύθερες Ανακοινώσεις (Ε.Α.19 - Ε.Α.24) Ελεύθερες Ανακοινώσεις (Ε.Α.25 - Ε.Α.32) Παρουσίαση Αναρτημένων Ανακοινώσεων (Α.Α.7 - A.A.12) Ελεύθερες Ανακοινώσεις (Ε.Α.33 - Ε.Α.39)